Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Produkter / Automatiska truckar (AGV)

Automatiska truckar (AGV) 

Solvings förarlösa truckar är designade för kontinuerlig drift främst i olika industrimiljöer. Vi planerar truckarna med utgångspunkt från våra kunders specifika krav och behov och vårt produktsortiment består därför både av små autotruckar, AGVer, med kapacitet på endast några hundra kilogram och av tunga autotruckar med kapacitet upp till flera hundra ton.  

Solvings automatiska truckar används för att transportera varierande typer av laster långa sträckor och för att betjäna automatiska produktionslinjer. Tunga AGVer installeras för att hantera stora pappersrullar, stålrullar, motorer, fordon och många andra laster. Mindre AGVer används för att hantera såväl olika slags industriella laster som medicinsk utrustning på sjukhus. 

Typiska användnings­områden för Solvings AGVer 

Solvings autotruckar erbjuder ett effektivt sätt att transportera både lättare och tyngre gods i produktionsprocesser och monteringslinjer.

Monteringslinjer för fordon  

Produktion och lagring av rullar  

Produktion och lagring av stål-/aluminiumrullar 

Produktion och lagring av stålrör och långt gods  

Automatisk pallhantering  

Produktion och lagring av skivor och paneler  

Monteringslinjer för maskiner och motorer   

Arkpallhantering    

Mobila robotar     

3 orsaker att välja Solving AGVer

1

Kundanpassade

Solvings hanteringssystem är inga standardprodukter, utan kundanpassade lösningar designade enligt varje kunds specifika hanteringsbehov. 

2

Effektiva

Solvings AGVer är tillförlitliga 24/7 installationer som gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten och effektiviteten.  

3

Säkra

Med säkerhetsutrustningar som scanners, stötfångare, kameror, varningssignaler och -ljus, saktar AGVerna farten eller stannar när de upptäcker ett hinder på körvägen, vilket garanterar säkerheten både för personal och produkter. 

Solvings AGVer är försedda med operatörspaneler (HMI) för snabb och enkel interaktion med operatören. AGV systemet styrs av ett fleet management-system som kan anslutas till kundens lagersystem (WMS) eller ERP-system. Alla servicepunkter är lättillgängliga och med hjälp av den senaste datortekniken får användaren information om när service behövs.

Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster kan vi också erbjuda luftkuddebaserade AGVer som en specialitet. 

FAQ 

När passar en AGV och när passar en luftkuddetruck bäst? 

Generellt sett så passar AGVer för både lättare och tyngre laster vid dygnet runt hantering. Luftkuddetruckar utgör den bästa lösningen för verkligt tunga laster, dvs. laster upp till tusen ton eller mera, som ska hanteras mera sällan och kortare sträckor. Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster erbjuder vi också luftkuddebaserade AGVer. Det finns alltid undantag, så kontakta vårt säljteam för att närmare diskutera ditt företags specifika önskemål. 

Hur säker är en AGV?  

Solvings  AGVer är utrustade med den senaste säkerhetstekniken, som gör att AGVn stannar när den upptäcker ett hinder på körrutten. Säkerhetsanordningar som används är t.ex. scanners, kamera, varningssignal och varningsljus. 

Vilka olika navigationsmetoder använder AGVer? 

I Solvings AGVer används främst lasernavigering, kontur (eller naturlig) navigering, en målad linje på golvet, magnettejp eller magneter i golvet. I vissa fall rekommenderar vi multi-navigering, dvs. en kombination av flera navigeringssystem.  Undvik skador på pappersark och rullar. 

Läs om hur du kan undvika skador på pappersark och rullar under hanteringen. Ladda ner vårt whitepaper (engelska).

Vilka fördelar ger Solvings AGVer?   

  • Integrerade säkerhetssystem, som stötfångare, lampor och nödstoppsknappar, garanterar en hög säkerhetsnivå  
  • Färre skador på produkterna uppstår under hanteringen tack vare säker och noggrann hantering 
  • Mjukvaran gör att alla parametrar kan ändras snabbt och enkelt, som hastighet, starta/stanna positioner och exakt positionering 
  • Kort återbetalningstid  
  • Produktionen blir effektivare, eftersom AGVerna är i bruk kontinuerligt, 24 timmar i dygnet 
  • En ren och säker arbetsmiljö uppnås vilket minskar risken för arbetsrelaterade skador 
  • Monotona arbetsuppgifter kan undvikas  
  • Skräddarsydda för att motsvara kundens krav 

Behöver du en skräddarsydd AGV enligt dina specifika hanteringsbehov?

Solvings AGVer passar kunder som kräver mer än standardlösningar.  

Boka en kostnadsfri konsultation med våra exporter där du kan presentera ditt företags unika utmaningar.  

Vilka säkerhetssystem finns det? 

Solvings förarlösa truckar är utrustade med senaste tekniken när det gäller säkerhetssystem för att undvika kollisioner eller skador. De här kan vara t.ex. laser scanners för personsäkerhet och audiovisuella varningssignaler och nödstopp för att garantera säkerheten för personal och last.

Hur navigeras Solvings autotruckar? 

Olika navigeringsmetoder kan tillämpas beroende på kundens krav, hur ofta transporten förekommer, befintliga utrymmen, installationskostnad och framtida expandering. De vanligaste navigeringsmetoderna är laser, kontur, magneter och magnettejp och beskrivs här under. I vissa fall rekommenderar vi multi-navigering, dvs. en kombination av flera navigeringsmetoder. (Bilder: Kollmorgen) 

Lasernavigering 

Lasernavigering ger kunden stor frihet, eftersom autotrucken inte behöver några spår, vajrar eller räls, utan lätt kan programmeras för körning både inomhus och utomhus. Körrutterna kan ändras enkelt med mjukvaran. En roterande laser ser reflektorer som placerats i byggnaden och på basen av dessa kalkyleras rutten i realtid.  

Konturnavigering  

Konturnavigering använder sig av objekt i den befintliga omgivningen, vilket betyder att alla begränsningar för att kontrollera AGVers körvägar är borta. Installationstiden är kort, vilket sänker kostnaderna och minimerar påverkan på verksamheten. Det är också lätt att utvidga systemet och att skapa nya rutter för autotrucken. Konturnavigering används ofta i kombination med en annan navigeringsmetod.   

Magnetnavigering  

Magneter fälls in i golvet och sensorer i autotrucken används för att upptäcka magneterna. Autotruckens position uppdateras med hjälp av mätningar till magneterna.

Magnetnavigering används ofta som ett komplement till laser eller konturnavigering. 

 

Magnetbandnavigering 

Autotrucken följer ett magnetband på golvet. Autotruckens rörelser spåras och positionen uppdateras kontinuerligt, vilket gör att navigeringen alltid är aktiv. Magnetbandnavigering passar endast för inomhusbruk.

Streckkodsnavigering 

Streckkodsnavigering använder sig av positionsmärken (QR koder) på golvet.  

Streckkoder ger en noggrann navigering i öppna områden utan väggar, och där andra navigeringsmetoder inte kan användas. Det är en flexibel lösning när ändringar i layouten görs.

Multi-navigering  

Multi-navigering är en kombination av flera navigeringsmetoder och används där situationen så kräver och utökad precision behövs.  

Översikt av ett AGV-system 

Vad består en AGV installation av? 

Ett AGV-system består av följande huvudkomponenter: 

Customer Host 
(Också kallat ett high-level system – överordnat system)  

Ett AGV-system är en resurs som arbetar nonstop dygnet runt, med undantag av några avbrott för batteriladdning i AGV-enheterna. En Customer Host krävs för att ge klara orders till AGV-systemet, som endast utför uppgifter enligt uppdrag.

Vanligtvis är Customer Host kundens ERP (Enterprise Resourse Planning – affärssystem), MRP (Material Resource Planning – materialplanering) eller WMS (Warehouse Management System – lagerhantering) system.  

AGV System Controller

AGV System Controller, eller mer exakt System Manager – systemhanterare, besitter information om allt som sker i ett AGV-system. System Manger kommunicerar konstant med Customer Host och överför den senaste informationen från golvet, och kommunicerar kontinuerligt med AGV-enheterna.  

System Manager kommunicerar också med externa källor, som dörrar, lasthanteringsstationer och brandalarm via System I/O eller Remote I/O. Den här kommunikationen sker via kommunikationsplattformen Kepware OPC.  
Allting som sker i ett AGV system kan följas i CWay software, ett grafiskt användarsnitt som visar vad som händer i realtid. Alla händelserna dokumenterars också i en loggfil. 

AGV flotta och ­AGV enheter 

AGV enheterna bildar AGV flottan och utför arbetsuppgifterna i ett AGV-system. AGV flottan kan bestå av olika typer av AGVer, där var och en är specialiserad på sin egen uppgift. I ett AGV-system kan olika typer av AGVer användas enligt de krav som finns. AGV enheterna får sina uppgifter från AGV System Controller. 

WLAN AP 

System Manager sänder ut meddelanden via WLAN AP till AGV enheterna, som tar emot meddelandena via antenner ombord på AGVerna. 

System I/O och Remote I/O 

De här enheterna används när AGV System Controller måste kommunicera med externa källor. Sådana källor kan vara t.ex. dörrar som måste öppnas för att släppa in en AGV enhet eller sensorer som upptäcker att en last är färdig att hämtas. 

Nyheter

Automatiska truckar Verkstadsindustrin Solvings AGVer ökar produktiviteten m…
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel Besök oss på LogiMAT
Läs mera
Annat Automatiska truckar AGV installerad för att hantera separ…
Läs mera
Annat Automatiska truckar Rani Plast investerade i säkerhet och…
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel AGVer ökar effektiviteten för ett min…
Läs mera
Automatiska truckar Fordon Avant producerar två kompaktlastare i…
Läs mera
Automatiska truckar Dieselmotorer AGCO Powers produktionslinje för dies…
Läs mera
Automatiska truckar Kärnkraft Solving fick kontrakt på autotruckar …
Läs mera
Automatiska truckar Dieselmotorer En ny video som visar Solvings AGVer …
Läs mera

Kontakta oss 

Vi vill gärna höra från er. 
Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt. 

Kontaktinformation

Tel: +358 6 781 7500

sales@solving.com

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.