Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

06.05.2024

Solvings AGVer ökar produktiviteten med 30% i DMG Moris nya Excellence Factory

Automatiska truckar Verkstadsindustrin

Under 2019 inledde Solving ett samarbete med tyska maskintillverkaren DMG MORI Pfronten GmbH. Maskintillverkaren har en årlig produktionskapacitet på över 1 000 maskiner och sysselsätter 1.200 personer i företagets 149.000 m² stora fabriksområde. Åtta maskintyper från monoBLOCK-serien monteras på automatiska mobila plattformar från Solving i den nya Excellence Factory. Investeringen har ökat den totala produktiviteten med 30%.

Målsättning

Maskintillverkarens mål var att övergå från den tidigare monteringslinjen på skenor till kontinuerlig flödesmontering för att därmed kunna öka produktiviteten med 30%. Monteringsplattformarna skulle fungera under hela produktionscykeln. Såväl montering som alla mätningar och testkörningar skulle kunna utföras på de nya monteringsplattformarna.

Efter en urvalsprocess valdes Solving ut bland 22 leverantörer för projektet med 36 automatiska monteringsplattformar, AGVer. Beslutet gjordes bland annat tack vare Solving tekniska kompetens och den snabba återkopplingen i tekniska frågor.

Funktioner

Varje AGV har en kapacitet på 24 ton och en höjd på endast 400 mm. AGVerna rör sig i två hastighetsområden: vid montering rör de sig kontinuerligt och helt automatiskt med en hastighet på 20–120 mm/min, medan de vid manuell transport utanför monteringslinjen kan röra sig upp till 6000 mm/min för att undvika köbildning eller inbromsning på grund av annan trafik på området.

Med sin robusta design är de lågbyggda AGVerna perfekta för kontinuerlig användning i industriella miljöer. Varje AGV är utrustad med tre hjul för optimal viktfördelning, trots mindre lutningar i underlaget. AGVerna navigerar via en QR-kodskamera som läser av en QR-kodremsa på golvet medan AGVerna kör. På raka sträckor används enkla självhäftande remsor, medan QR-kodremsor av aluminium används i kurvor för att klara de högre viktbelastningarna.

AGVerna kommunicerar med det stationära styrsystemet via iWLAN när det gäller hastighetsinställningar, nödstopp, statusuppdateringar etcetera. En grafisk display visar var i layouten AGVerna befinner sig.

Säkerhet – en central aspekt

Säkerheten är av yttersta vikt vid och runtom de automatiska monteringsplattformarna som är i kontinuerlig rörelse. Det innebär att säkerheten måste garanteras i omgivningen, och när kranar används vid montering samt vid montering på själva maskinen.

En SICK-skanner, som är programmerad med olika varnings- och säkerhetsområden, garanterar säkerheten i omgivningen. Om ett hinder upptäcks på vägen stannar AGVn automatiskt. Om laserskannrarna blockeras för länge aktiveras en akustisk och visuell varningssignal. Ytterligare säkerhetsbumprar på AGVerna bidrar till ökad säkerhet och får AGVerna att stanna omedelbart om de vidrörs.

Skannrarna kontrollerar också avstånden mellan AGVerna i monteringslinjen. När komponenterna placeras med kran på plattformarna krävs ett så kallat mjukt stopp under lastningen. Vid sådana situationer kör en AGV därefter automatisk ifatt den framförvarande, så att det ursprungliga avståndet mellan dem återställs.  

Resultat och positiva erfarenheter

Markus Guggemoos, Process Manager monoBLOCK, vid DMG MORI: ”Systemet har hög tillgänglighet, vilket främst beror på den solida tekniken. En annan framgångsfaktor är att vi som operatör tidigt involverades i AGV-tekniken. Om det uppstod utmaningar under driften fanns det också alltid snabb service att tillgå.”

Medarbetarnas engagemang i projektet resulterade i en hög acceptansnivå för installationen. De uppenbara fördelarna med systemet, såsom ergonomiska plattformar utan snubbelrisker, togs väl emot.

Nya installationer planeras

Tryggve Söderblom, Country Manager på Solving GmbH: ”Det mycket goda samarbetet kännetecknades av ett ömsesidigt konstruktivt och utmanande arbetssätt, vilket ledde till fortsatt samarbete i flera andra av DMG MORIs fabriker.”

Flera nyheter

Automatiska truckar Livsmedel Besök oss på LogiMAT
Läs mera
Annat Automatiska truckar AGV installerad för att hantera separ...
Läs mera