28.02.2022

Avant producerar två kompaktlastare i timmen på en automatisk produktionslinje från Solving

Automatiska truckar Fordon

Avant Tecno Oy i Ylöjärvi, Finland, har tillverkat över 50 000 kompaktlastare sedan år 1991. Kompaktlastarnas användningsområden är grönytevård, fastighetsskötsel, lantbruk, bygg- och rivningsarbete, industrier samt gör-det-själv.

Från att ha haft en produktionstakt på ”en Avant om dagen” under de första åren, har man nu uppnått en nivå där man tillverkar en Avant var 30:e minut. Förändringen har varit kraftig, och den har krävt många åtgärder. Automatisering av produktionen är en del i Avants tillväxtstrategi.

Samarbetet mellan Avant och Solving började med en prototyp för en monteringsvagn. En lyckad utvärdering av prototypen hos Avant ledde till en initialbeställning på ytterligare fyra vagnar, som till en början användes manuellt men var förberedda för automatisk drift. Sedan dess har automatiseringen av produktionslinjen stegvis utvidgats och hittills har totalt 27 monteringsvagnar installerats.

Automatisering av monteringslinjen, införande av ett stegvist monteringssätt, standardisering av arbetscykeltiden samt arbetsergonomi har varit nyckelord under hela projektets gång.

SAKU VASTAMÄKI, VICE-VD, PRODUKTION

Lösningen som Solving tillsammans med Avant tagit fram, ger en betydligt snabbare montering av kompaktlastarna och smidigare hopmontering av fram- och bakdelarna än vad de tidigare manuella produktionslinjerna kunde erbjuda. De automatiska truckarna (AGV) har en höj- och sänkbar funktion som gör att kompaktlastarna kan höjas och sänkas för att montörerna alltid ska ha en ergonomisk arbetsställning. Med magneter infällda i golvet kan AGVerna navigera väldigt noggrannt, vilket är viktigt i produktionslinjer där människor kontinuerligt rör sig.

”Hela AGV-flottan fungerar idag som ett automatiskt stop-and-go-system, på vilket Avant Tecno idag producerar 12 olika typer av kompaktlastare varje dag”, säger produktionsingenjör Niko Paukkunen.

Den kompletta tillverkningsprocessen från en tom ram till färdig kompaktlastare sker på Solvings automatiska monteringsvagnar, som också kör Avant-lastaren in till slutstationen där den testas och tankas. Därifrån kör lastaren ut för egen maskin och monteringsvagnen kör automatiskt tillbaka till början av linjen.

AGVerna är designade för vikter upp till 2500 kg och är utrustade med säkerhetsutrustningar enligt EU-direktiv, som personsäkerhetsskannrar och nödstopp. Därtill har AGVerna extra skannrar riktade snett uppåt för att upptäcka tekniska hinder samt en klämlist framför hjulen för att garantera ytterligare säkerhet.

Flera nyheter

Annat Automatiska truckar Rani Plast investerade i säkerhet och...
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel AGVer ökar effektiviteten för ett min...
Läs mera