Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Produkter / Flyttsystem


Flyttsystem 

Solvings flyttsystem med luftkuddar är avsedda för hantering av tungt gods av varierande slag, t.ex. förflyttning av stora maskiner. Flyttsystemen används huvudsakligen vid tillfälliga transporter.

När det gäller mer regelbunden hantering av tungt gods rekommenderar vi våra luftkuddetruckar

Solvings flyttsystem med luftkuddar

 • är enkla att använda
 • kan flytta laster upp till 360 ton  
 • finns i set om 4 eller 6 luftkuddemoduler  

Vi har våra flyttsystem även till uthyrning, kontakta oss för offert. Tack vare den enkla användningen kan systemen hyras av alla, och vi samarbetar också gärna med företag specialiserade på tunga flytt.

Du kan antingen hyra eller köpa ett flyttsystem på luftkuddar om du tillfälligt behöver flytta en maskin, t.ex. in till eller ut från produktionsutrymmen. Har du lite oftare förekommande flyttbehov, så rekommenderar vi köp av ett flyttsystem. 

Flytta tunga laster effektivt med luftkuddar 

Solvings standard luftkuddesystem är ett bra val för hantering av nästan vilken last som helst från några tusen kilogram till 360 ton. Lasten flyter så gott som friktionsfritt på en tunn luftfilm. 

Typiska användningsområden för flyttsystem med luftkuddar är: transport av nya maskiner in i produktionsutrymmen, transport av gamla maskiner från produktionshallar, hantering av produktionsutrustning i fabriker, hantering av båtar i samband med reparation och produktion samt hantering av containers. 

Solvings flyttsystem erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att hantera tunga och skrymmande laster. De är enkla att ta i bruk och använda och samma flyttsystem kan användas för flera olika laster. Med flyttsystemen kan laster hanteras i alla horisontella riktningar, och de passar därför också bra vid hantering i trånga utrymmen. Flyttsystemen kräver ett minimum av service och är skonsamma mot golvet. 

Har du upplevt några av följande utmaningar i ditt jobb?

 • Du behöver flytta tunga maskiner i fabriken då och då
 • Det blir dyrt att hyra hjälp utifrån
 • Det är trångt där maskinen ska flyttas
 • Utrustningen som använts för att flytta tunga laster har skadat golvet

Om du svarade ja på en eller flera av de här, så kan våra flyttsystem som finns med olika kapacitet, vara ett alternativ för dig.

Så här används flyttsystemen 

Oftast används fyra eller sex st luftkuddemoduler vid flyttuppdrag på luftkuddar, men för god stabilitet krävs minst tre stycken. Modulerna placeras så långt som möjligt från varandra under lasten, men också så att jämnast möjliga lastfördelning uppnås. Luftkuddemodulerna ansluts till reglerboxen som sedan kopplas till tryckluftsnätet. Med tryckregulatorerna ökas lufttrycket successivt tills modulerna gemensamt lyfter lasten och en tunn luftfilm bildas. På denna luftfilm “flyter” lasten så gott som friktionsfritt och kan lätt förflyttas och positioneras. 

Vad innehåller ett flyttsystem?

Ett flyttsystem på luftkuddar – den perfekta lösningen för att flytta tungt, dvs. stora och tunga laster som t.ex. maskiner – innehåller följande: 

 • Fyra eller sex st luftkuddemoduler 
 • Slangar för luftmatning inkl. snabbkopplingar 
 • Reglerbox med tryckregulatorer och manometrar både för luftmatning och varje luftkuddemodul, plastlister 
 • Matningsslang inkl. avstängningsventil 
 • Förvaringsbox, användningsinstruktioner  

Användningsexempel:

Air skates used for moving a yacht
Case 1

Luftkuddar användes för att  ta in en 50 tons motor yacht i produktionshallen och tillbaka ut efter utförd modernisering av yachten. Flyttet gick snabbt och kontrollerat, och utfördes på ett säkert sätt på luftkuddar.

 • Luftkuddetekniken var det enda möjliga säkra sättet att flytta yachten på, eftersom marginalerna upptill i dörröppningen endast var ett par centimeter.
Air skates used for moving heavy machinery
Case 2

En ny 7 tons maskin togs in på luftkuddar i en produktionshall.

 • Maskinen lyftes med kran på luftkuddar placerade på plåtar, och ”svävade” sedan in på luftkuddarna genom dörröppningen.
 • Plåtar användes för att täcka sprickor i golvet för att garantera ett säkert flytt.
Air skates used for precise positioning
Case 3

Luftkuddar användes för att flytta i en ny 8 tons maskin till sin slutliga plats i produktionshallen. Tack vare luftkuddarna kunde

 • maskinen enkelt flyttas genom två 90 graders kurvor längs transportrutten.
 • maskinen positioneras smidigt och exakt.

Är du intresserad av att hyra eller köpa ett flyttsystem? 

Kontakta oss i så fall för mer information. 

Vilka kriterier bör uppfyllas?

Luftmatning  

Luftkuddesystemet använder tryckluft för att flytta tunga maskiner eller andra tunga laster. För tillfälliga flytt kan antingen ett normalt tryckluftsnät i fabriken eller en mobil kompressor användas. Diagrammet här under visar luftförbrukningen generellt i relation till lastens vikt på ett idealt underlag. Är underlaget sämre, ökar luftförbrukningen. 

Använd diagrammet som generell riktlinje. Notera att golvkvaliteten har stor inverkan på luftförbrukningen.

Golvspecifikationer 

Kvaltiteten på golvet påverkar luftförbrukningen och behovet av dragkraft vid luftkuddetransporter. För att luftkuddarna ska fungera optimalt behövs ett slätt och tätt underlag utan nivåskillnader. Vid tillfälliga förflyttningar kan eventuella golvproblem ofta lösas med hjälp av plåtar eller PVC-mattor som läggs ut på golvet. Ladda ner våra specifikationer för luftkuddegolv här.

Hur lasten flyttas 

Eftersom lasten flyter på luft, behövs väldigt lite kraft för att flytta den. En allmän regel är att laster under 10 ton kan flyttas manuellt, förutsatt att golvet är bra. För laster över 10 ton rekommenderar vi t.ex. en gaffeltruck som extra draghjälp. Det bör också noteras, att minst 2-3 personer behöver delta i flyttet av säkerhetsskäl. 

Ladda ner vår broschyr 

För mer information om bl.a. luftförbrukning och kapaciteter, ladda ner vår broschyr här.  

FAQ 

Hur fungerar luftkudden? 

Luftkudden fylls med tryckluft, blåses upp, lyfter från golvet och en tunn luftfilm bildas mellan golvet och luftkudden. På luftfilmen flyter lasten praktiskt taget friktionsfritt.  

Vilken typ av underhåll kräver luftkuddar?   

Luftkuddar kräver väldigt lite underhåll, regelbunden rengöring av ytan säkerställer optimal funktion. 

Vilken typ av golv krävs för luftkuddetruckar?  

Golvet är en del av luftkuddetekniken och vissa golvkrav måste uppfyllas för att luftkuddeutrustningen ska fungera effektivt. Det ideala golvet är flat, utan nivåskillnader och har en lufttät (icke-porös) och jämn yta. Ladda ner våra specifikationer för luftkuddegolv här.

Om luftkuddeteknik 

Luftkudden är nyckelkomponenten i pneumatiska utrustningar som använder tryckluft för att bilda en tunn luftfilm. Tunga laster flyter och kan transporteras på den här tunna luftfilmen.

Kontakta oss 

Vi vill gärna höra från er. 
Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt. 

Kontaktinformation

Tel: +358 6 781 7500

sales@solving.com

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.