Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster för att din Solving-utrustning ska fungera så bra som möjligt.

Reservdelar

This image has an empty alt attribute; its file name is spare-parts.jpeg

Kontakta vårt after sales team så garanterar vi dig originalreservdelar till din Solving utrustning levererade så fort som möjligt oberoende av vilken Solving produkt du har och var den finns. Vi utvärderar, uppdaterar och utvidgar vårt reservdelslager kontinuerligt för att kunna garantera hög tillgänglighet och snabb leverans. Vår målsättning är att reservdelarna ska finnas i din fabrik inom 1-5 dagar efter beställning beroende på var ditt företag finns geografiskt.

Förebyggande underhåll och utbildning

This image has an empty alt attribute; its file name is preventive-maintenance_3.jpeg

För att garantera att din Solving utrustning fungerar så effektivt som möjligt och för att minimera risken för ståtid, erbjuder vi olika alternativ så att utrustningen fungerar utan avbrott. Vårt service team utför både regelbundna granskningar och håller olika nivåer av underhållsutbildning för era operatörer.

Uppgradering av hårdvara och mjukvara

I takt med att teknologin utvecklas blir det allt svårare att hitta reservdelar och mjukvaruuppdateringar för äldre system. Istället för att ersätta ett gammalt system med ett nytt, så är uppgraderingar ett bra sätt att förlänga hanteringssystemets livslängd, och samtidigt utnyttja den senaste teknologin. Vi har framgångsrikt uppgraderat flera av våra äldre utrustningar och på så sätt säkerställt en fortsatt effektiv funktion.

Support och felsökning

I kritiska situationer och när omedelbar hjälp behövs står vårt support team alltid till din tjänst. Vi är beredda att försöka lösa ditt problem så fort som möjligt oberoende av var ditt företag finns geografiskt. Vid behov kan även system för fjärrstyrd övervakning och felsökning installeras för att supporten ska bli ännu snabbare och effektivare.

För att snabbt kunna lösa eventuella problem med din hanteringsutrustning, så skicka ett mail till vår support support@solving.com och var beredd att ge följande information:

  • Företag och kontaktperson
  • Utrustningens serienummer
  • Beskrivning av problemet

Kontakta vårt support team

Tel: +358 6 781 7500
services@solving.com