Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster för att din Solving-utrustning ska fungera så bra som möjligt.

Reservdelar

This image has an empty alt attribute; its file name is spare-parts.jpeg

Kontakta vårt after sales team så garanterar vi dig originalreservdelar till din Solving utrustning levererade så fort som möjligt oberoende av vilken Solving produkt du har och var den finns. Vi utvärderar, uppdaterar och utvidgar vårt reservdelslager kontinuerligt för att kunna garantera hög tillgänglighet och snabb leverans. Vår målsättning är att reservdelarna ska finnas i din fabrik inom 1-5 dagar efter beställning beroende på var ditt företag finns geografiskt.

Förebyggande underhåll och utbildning

This image has an empty alt attribute; its file name is preventive-maintenance_3.jpeg

För att garantera att din Solving utrustning fungerar så effektivt som möjligt och för att minimera risken för ståtid, erbjuder vi olika alternativ så att utrustningen fungerar utan avbrott. Vårt service team utför både regelbundna granskningar och håller olika nivåer av underhållsutbildning för era operatörer.

Uppgradering av hårdvara och mjukvara

I takt med att teknologin utvecklas blir det allt svårare att hitta reservdelar och mjukvaruuppdateringar för äldre system. Istället för att ersätta ett gammalt system med ett nytt, så är uppgraderingar ett bra sätt att förlänga hanteringssystemets livslängd, och samtidigt utnyttja den senaste teknologin. Vi har framgångsrikt uppgraderat flera av våra äldre utrustningar och på så sätt säkerställt en fortsatt effektiv funktion.

Support och felsökning

I kritiska situationer och när omedelbar hjälp behövs står vårt support team alltid till din tjänst. Vi är beredda att försöka lösa ditt problem så fort som möjligt oberoende av var ditt företag finns geografiskt. Vid behov kan även system för fjärrstyrd övervakning och felsökning installeras för att supporten ska bli ännu snabbare och effektivare.

För att snabbt kunna lösa eventuella problem med din hanteringsutrustning, så skicka ett mail till vår support support@solving.com och var beredd att ge följande information:

  • Företag och kontaktperson
  • Utrustningens serienummer
  • Beskrivning av problemet

Förstudier

Standard hanteringslösningar är inte lämpliga för alla typer av hanteringsbehov.  Solvings hanteringsutrustningar är i de flesta fall anpassade enligt kundens krav och specifikationer, men i vissa fall är inte ens våra vanliga kundanpassade lösningar tillräckliga. Vi erbjuder därför förstudier för att grundligare tillsammans med kunden utreda exakt vilken hanteringsutrustning som matchar deras specifika behov. 

Förstudier görs av två orsaker:

1

Före investering

För att få fram den lämpligaste hanteringsutrustningen både ur användbarhets- och kostnadssynvinkel. Innan en investering i komplexa system görs, lönar det sig att noggrant gå igenom alternativa hanteringslösningar med en erfaren och kunnig partner för att utreda bl.a. vilka alternativa lösningar som finns, kostnader, effektivitet etc. 

2

 Nytt användningsändamål

När en hanteringsutrustning ska användas för ett nytt användningsändamål där inga färdiga lösningar finns. Ett nytt användningsområde för en befintlig hanteringsutrustning kräver ofta att nya aspekter tas i beaktande för att garantera en felfri operation. 

Olika nivåer på förstudier

En förstudie kan utgöra en definition för en kravspecifikation. Tillsammans med kunden går vi noggrant igenom vilka deras behov, utmaningar, behov och krav är för att skapa en kravspecifikation som underlag för offertförfrågan. 
Pre-design innebär att vi i ett nära samarbete med kunden utarbetar ett designförslag för ett hanteringssystem. Förstudien mynnar ut i ett generellt förslag på det hanteringssystem vi anser mest lämpligt. 
En förstudie kan också göras i form av ett slutligt designförslag i ett nära samarbete med kunden.

 

Vill du diskutera kring förstudier för just ditt projekt, ta kontakt med vårt säljteam

Förstudier

Solvings förstudier utreder exakt vilken hanteringsutrustning som matchar dina specifika behov.

Kontakta vårt support team

Tel: +358 6 781 7500
services@solving.com