Automatiska truckar

Solvings förarlösa truckar är designade för kontinuerlig drift främst i olika industrimiljöer. Vi planerar truckarna med utgångspunkt från våra kunders specifika krav och behov och vårt produktsortiment består därför både av små autotruckar, AGVer, med kapacitet på endast några hundra kilogram och av tunga autotruckar med kapacitet upp till flera hundra ton.

Solvings automatiska truckar används för att transportera varierande typer av laster långa sträckor och för att betjäna automatiska produktionslinjer. Tunga AGVer installeras för att hantera stora pappersrullar, stålrullar, motorer, fordon och många andra laster. Mindre AGVer används för att hantera såväl olika slags industriella laster som medicinsk utrustning på sjukhus.

Liquid metal AGV Solving

Solvings autotruckar erbjuder ett effektivt sätt att transportera både lättare och tyngre material i produktionsprocesser och monteringslinjer.

Solvings AGVer är försedda med operatörspaneler (HMI) för snabb och enkel interaktion med operatören. AGV systemet styrs av ett fleet managenent-system som kan anslutas till kundens lagersystem (WMS) eller ERP-system. Alla servicepunkter är lättillgängliga och med hjälp av den senaste datortekniken får användaren information om när service behövs.

Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster kan vi också erbjuda luftkuddebaserade AGVer som en specialitet. 

FAQ

 • När passar en AGV och när passar en luftkuddetruck bäst?

  Generallt sett så passar AGVer för både lättare och tyngre laster vid dygnet runt hantering. Luftkuddetruckar utgör den bästa lösningen för verkligt tunga laster, dvs. laster upp till tusen ton eller mera, som ska hanteras mera sällan och kortare sträckor. Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster erbjuder vi också luftkuddebaserade AGVer.
  Det finns alltid undantag, så kontakta vårt säljteam för att närmare diskutera ditt företags specifika önskemål.

 • Hur säker är en AGV?

  Solvings  AGVer är utrustade med den senaste säkerhetstekniken, som gör att AGVn stannar när den upptäcker ett hinder på körrutten. Säkerhetsanordningar som används är t.ex. scanners, kamera, varningssignal  och varningsljus.

 • Vilka olika navigationsmetoder använder AGVer?

  I Solvings AGVer används lasernavigering, kontur (eller naturlig) navigering, en målad linje på golvet, magnettejp eller magneter i golvet. I vissa fall rekommenderar vi multi-navigering, dvs. en kombination av flera navigeringssystem.

Automated paper handling Solving Mover

Kontakta vårt team

Har du frågor? Tveka i så fall inte att ta kontakt med oss!

kontakta oss

VILKA FÖRDELAR GER SOLVINGS AGVer? 

 • Integrerade säkerhetssystem, som stötfångare, lampor och nödstoppsknappar, garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Produktionen blir effektivare, eftersom AGVerna är i bruk kontinuerligt, 24 timmar i dygnet
 • Mjukvaran gör att alla parametrar kan ändras snabbt och enkelt, som hastighet, starta/stanna positioner och exakt positionering
 • Färre skador på produkterna uppstår under hanteringen tack vare säker och noggrann hantering
 • En ren och säker arbetsmiljö uppnås vilket minskar risken för arbetsrelaterade skador 
 • Monotona arbetsuppgifter kan undvikas
 • Kort återbetalningstid 

VILKA SÄKERHETSSYSTEM FINNS DET?

Solvings förarlösa truckar är utrustade med senaste tekniken när det gäller säkerhetssystem för att undvika kollisioner eller skador, t.ex.:  

 • laser scanners för personsäkerhet 
 • audiovisuella varningssignaler och nödstopp för att garantera säkerheten för personal och last 

HUR NAVIGERAS SOLVINGS AUTOTRUCKAR?

Olika navigeringsmetoder kan tillämpas beroende på kundens krav, hur ofta transporten förekommer, befintliga utrymmen, installationskostnad och framtida expandering. De vanligaste navigeringsmetoderna är laser, kontur, magneter och magnettejp och beskrivs här under. I vissa fall rekommenderar vi multi-navigering, dvs. en kombination av flera navigeringsmetoder. 

(Bilder: Kollmorgen)

Lasernavigering

Lasernavigering ger kunden stor frihet, eftersom autotrucken inte behöver några spår, vajrar eller räls, utan lätt kan programmeras för körning både inomhus och utomhus. Körrutterna kan ändras enkelt med mjukvaran. En roterande laser ser reflektorer som placerats i byggnaden och på basen av dessa kalkyleras rutten i realtid.

02 Kollmorgen Laser3

Konturnavigering

Konturnavigering använder sig av objekt i den befintliga omgivningen, vilket betyder att alla begränsningar för att kontrollera AGVers körvägar är borta. Installationstiden är kort, vilket sänker kostnaderna och minimerar påverkan på verksamheten. Det är också lätt att utvidga systemet och att skapa nya rutter för autotrucken. Konturnavigering används ofta i kombination med en annan navigeringsmetod.

Kollmorgen Natural Navigation sensor high2

Magnetnavigering

Magneter fälls in i golvet och sensorer i autotrucken används för att upptäcka magneterna. Autotruckens position uppgdateras med hjälp av mätningar till magneterna.

Magnetnavigering används ofta som ett komplement till laser eller konturnavigering.

03 Kollmorgen Spot2

Magnetbandnavigering

Autotrucken följer ett magnetband på golvet. Autotruckens rörelser spåras och positionen uppdateras kontinuerligt, vilket gör att navigeringen alltid är aktiv. Magnetbadnavigering passar endast för inomhusbruk.

04 Kollmorgen Magnetic Tape2

Klicka här för att se en video med olika AGV-installationer på youtube.

Kontakta oss

Kontaktka vårt säljteam om du vill veta mera om våra autotruckar. 

kontakta säljteamet

Du kan också fylla i ett kontaktformulär så tar vi kontakt med dig snarast.

fyll i kontaktformuläret