Automatiska truckar

Solvings autotruckar är designade för kontinuerlig drift i olika industrier, för att transportera gods långa sträckor och för att betjäna automatiska produktionslinjer. Autotruckarna kan vara luftkudde- eller hjulbaserade.

Styrsystemen är oftast utrustade med en grafisk PC display och ett integrerat minne som registrerar köruppdrag och händelser för att underlätta felsökning. Alla servicepunkter är lättillgängliga och med hjälp av den senaste datortekniken får användaren information om när service behövs. 

Automatiska truckar (AGV) används för transporter av tunga laster inom olika industrier och bidrar till en effektiv och driftsäker produktion dygnet runt.

Fördelar

  • Integrerade säkerhetssystem, som stötfångare, lampor och nödstoppsknappar, garanterar en hög säkerhetsnivå
  • Produktionen blir effektivare, eftersom AGVerna är i bruk kontinuerligt, 24 timmar i dygnet
  • Mjukvaran gör att alla parametrar kan ändras snabbt och enkelt, som hastighet, starta/stanna positioner och exakt positionering
  • Färre skador på produkterna uppstår under hanteringen
  • En ren och säker arbetsmiljö uppnås
  • Obemannad hantering minskar kostnaderna för arbetskraft
  • Monotona arbetsuppgifter kan undvikas