Automatiska truckar

Solvings autotruckar är designade för kontinuerlig drift i olika industrier, för att transportera gods långa sträckor och för att betjäna automatiska produktionslinjer. Autotruckarna kan vara luftkudde- eller hjulbaserade.

Styrsystemen är oftast utrustade med en grafisk PC display och ett integrerat minne som registrerar köruppdrag och händelser för att underlätta felsökning. Alla servicepunkter är lättillgängliga och med hjälp av den senaste datortekniken får användaren information om när service behövs. 

Automatiska truckar (AGV) används för transporter av tunga laster inom olika industrier och bidrar till en effektiv och driftsäker produktion dygnet runt.

Fördelar

 • Integrerade säkerhetssystem, som stötfångare, lampor och nödstoppsknappar, garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Produktionen blir effektivare, eftersom AGVerna är i bruk kontinuerligt, 24 timmar i dygnet
 • Mjukvaran gör att alla parametrar kan ändras snabbt och enkelt, som hastighet, starta/stanna positioner och exakt positionering
 • Färre skador på produkterna uppstår under hanteringen
 • En ren och säker arbetsmiljö uppnås
 • Obemannad hantering minskar kostnaderna för arbetskraft
 • Monotona arbetsuppgifter kan undvikas

Solvings autotruckar är designade för kontinuerlig drift främst i olika industrimiljöer. Vi planerar autotruckarna med utgångspunkt från våra kunders specifika krav och behov och vårt produktsortiment består därför både av små autotruckar, AGVer, med kapacitet på endast några hundra kilogram och av tunga autotruckar med kapacitet upp till flera hundra ton.

Solvings automatiska truckar används för att transportera varierande typer av laster långa sträckor och för att betjäna automatiska produktionslinjer. Tunga AGVer installeras för att hantera stora pappersrullar, stålrullar, motorer, fordon och många andra laster. Mindre AGVer används för att hantera såväl olika slags industriella laster som medicinsk utrustning på sjukhus.

Liquid metal AGV Solving

Solvings autotruckar erbjuder ett effektivt sätt att transportera både lättare och tyngre material i produktionsprocesser och monteringslinjer.

Solvings AGVer är försedda med operatörspaneler (HMI) för snabb och enkel interaktion med operatören. AGV systemet styrs av ett fleet managenent-system som kan anslutas till kundens lagersystem (WMS) eller ERP-system. Alla servicepunkter är lättillgängliga och med hjälp av den senaste datortekniken får användaren information om när service behövs.

Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster kan vi också erbjuda luftkuddebaserade AGVer som en specialitet. 

Automated paper handling Solving Mover

Kontakta vårt team

Har du frågor? Tveka i så fall inte att ta kontakt med oss!

kontakta oss

VILKA FÖRDELAR GER SOLVINGS AGVer? 

 • Integrerade säkerhetssystem, som stötfångare, lampor och nödstoppsknappar, garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Produktionen blir effektivare, eftersom AGVerna är i bruk kontinuerligt, 24 timmar i dygnet
 • Mjukvaran gör att alla parametrar kan ändras snabbt och enkelt, som hastighet, starta/stanna positioner och exakt positionering
 • Färre skador på produkterna uppstår under hanteringen tack vare säker och noggrann hantering
 • En ren och säker arbetsmiljö uppnås vilket minskar risken för arbetsrelaterade skador 
 • Monotona arbetsuppgifter kan undvikas
 • Kort återbetalningstid 

VILKA SÄKERHETSSYSTEM FINNS DET?

Solvings autotruckar är utrustade med senaste tekniken när det gäller säkerhetssystem för att undvika kollisioenr eller skador, t.ex.:  

 • laser scanners för personsäkerhet 
 • audiovisuella varningssignaler och nödstopp för att garantera säkerheten för personal och last 

HUR NAVIGERAS SOLVINGS AUTOTRUCKAR?

Olika navigeringsmetoder kan tillämpas beroende på kundens krav, hur ofta transporten förekommer, befintliga utrymmen, installationskostnad och framtida expandering. De vanligaste navigeringsmetoderna är laser, kontur, magneter och magnettejp och beskrivs här under. I vissa fall rekommenderar vi multi-navigering, dvs. en kombination av flera navigeringsmetoder. 

(Bilder: Kollmorgen)

Lasernavigering

Lasernavigering ger kunden stor frihet, eftersom autotrucken inte behöver några spår, vajrar eller räls, utan lätt kan programmeras för körning både inomhus och utomhus. Körrutterna kan ändras enkelt med mjukvaran. En roterande laser ser reflektorer som placerats i byggnaden och på basen av dessa kalkyleras rutten i realtid.

02 Kollmorgen Laser3

Konturnavigering

Konturnavigering använder sig av objekt i den befintliga omgivningen, vilket betyder att alla begränsningar för att kontrollera AGVers körvägar är borta. Installationstiden är kort, vilket sänker kostnaderna och minimerar påverkan på verksamheten. Det är också lätt att utvidga systemet och att skapa nya rutter för autotrucken. Konturnavigering används ofta i kombination med en annan navigeringsmetod.

Kollmorgen Natural Navigation sensor high2

Magnetnavigering

Magneter fälls in i golvet och sensorer i autotrucken används för att upptäcka magneterna. Autotruckens position uppgdateras med hjälp av mätningar till magneterna.

Magnetnavigering används ofta som ett komplement till laser eller konturnavigering.

03 Kollmorgen Spot2

Magnetbandnavigering

Autotrucken följer ett magnetband på golvet. Autotruckens rörelser spåras och positionen uppdateras kontinuerligt, vilket gör att navigeringen alltid är aktiv. Magnetbadnavigering passar endast för inomhusbruk.

04 Kollmorgen Magnetic Tape2

Klicka här för att se en video med olika AGV-installationer på youtube.

Kontakta oss

Kontaktka vårt säljteam om du vill veta mera om våra autotruckar. 

kontakta säljteamet

Du kan också fylla i ett kontaktformulär så tar vi kontakt med dig snarast.

fyll i kontaktformuläret