Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

300T Movers del av Wärtsiläs nya projekt

Målsättning

Inom ramen för 3000+ projektet ville Wärtsilä öka sin kapacitet för montering och testning i Trieste, Italien. Företaget investerar därför 18 miljoner euro i Trieste att möta den starka marknadsefterfrågan och för att främja företagets tillväxtmålsättningar. Målet med projektet är att märkbart öka produktionskapaciteten. Wärtsilä sökte därför en flexibel lösning för transport av dieselmotorer.

Uppbyggnad

Wärtsiläs nya, parallella produktionslinjer omfattar vardera fem monteringsstationer. Truckarna är designade för att hantera dieselmotorer längs de båda linjerna och därifrån vidare till en testcell i en annan byggnad. Dieselmotorerna placeras med kran på en eller flera stålpallar som truckarna kör in under när lasten hämtas. Motorerna flyttas framåt en station varannan dag. För att underlätta körningen mellan stationerna används tapestyrning.

Resultat

Av säkerhets- och praktiska skäl föredrog företaget en golvbunden lösning. Det luftkuddebaserade transportsystemet krävde inga stora fasta installationer i byggnaden och erbjuder därutöver smidig förflyttning av dieselmotorerna. Användning av luftkuddar i produktion är dessutom ekonomiskt fördelaktig och ger samtidigt en ren arbetsmiljö.