1,2-1,5 T Automatisk produktionslinje för motorer

Utmaning

Tillverkningsprocessen hos en motortillverkare behövde moderniseras och effektiviseras.

Lösning

Solving installerade två AGV-system till den nya monteringslinjen genom vilken 150 olika motortyper passerar dagligen. Det ena systemet är i kontinuerlig rörelse och det andra är ett stop-and-go-system. Med AGV-systemen uppnås god ergonomi för montörerna samtidigt som golven hålls fria för personal- och materialflöde. De ger också god flexibilitet, så att processerna kan anpassas till förändrade behov. Ändringar kan nu göras t.o.m. över en helg, medan det kan ta upp till ett par månader med ett fast system.

Läs mer här!