1 T Höglyftande AGV för pallhantering i fryslager

Utmaning

Ett nytt 10 m högt fryslager byggdes och ett hanteringssystem behövdes för att transportera frysta köttprodukter på EUR eller FIN pallar inne i det -20 grader kalla höglagret.

Lösning

Automatisering av höglagret var den smidigaste lösningen som också var prismässigt konkurrenskraftigt. AGVn kör endast framåt och bakåt mellan de tättplacerade hyllorna, och vid rätt position skjuts truckgafflarna ut i sidled för att hämta eller lämna lasten i hyllan. AGVn har hög stabilitet och precision tack vare gafflarnas sidorörelse.
AGVn har möjliggjort att personella resurser i stället kan användas för andra mindre rutinmässiga uppgifter.
Läs mera här.