80T Montering av vindkraftverk på luft

Målsättning

Målsättningen med investeringen var att få ett välfungerande hanteringssystem för de stora vindkraftverken för maximalt utnyttjande av utrymmet i produktionshallen. 

Fördelar

Parkeringen av vindkraftverken i monteringsfickorna underlättas med den fjärrstyrda trucken. Användningen av batterimatade elektriska drivenheter innebär optimalt utnyttjande av tryckluftskapaciteten, och därmed en stor inbesparing vid investeringen.

Resultat

Kombinationen av Solvings luftkuddeutrustning, Vestas Wind Systems monteringsfundament och hjulbaserade transport möjliggör en rationell hantering ända från produktionen ut till monteringsplatserna för vindkraftverken.