Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

65T Automatisk tambourhantering

Utrustning

Solving AGV Movers är konstruerade för 24-timmars automatisk drift. Den luftkuddebaserade tambourvagnen är induktivt styrd, manövreras längs ett spår i golvet och kontrolleras genom de kommandon som operatören ger via tryckknappar. Vagnens energikälla är ett NiCd-batteri, som laddas automatiskt i väntestationer mellan transportuppdragen. 

Resultat

Luftkuddetekniken fördelar lastens vikt med hjälp av luftkuddar på en väldigt stor golvyta och yttrycket är endast ca 4 kg/cm2. Ekonomiska och tidsmässiga inbesparingar kunde också göras, eftersom endast en skena behövde fällas ner i golvet för manövrering av lasten. Vagnen bidrar med en säker och förarlös transportlänk i produktionen, vilket resulterat i ökad trivsel i fabriksmiljön.

Tekniska data

Vagnen är utrustad med säkerhetsanordningar som består av en ”laserradar”, som aktiverar kryphastighet och nödbromsning om hinder på körrutten upptäcks, och varningslampor som indikerar automatisk körning.