65T Automatisk tambourhantering

Utrustning

Solving AGV Movers är konstruerade för 24-timmars automatisk drift. Den luftkuddebaserade tambourvagnen är induktivt styrd, manövreras längs ett spår i golvet och kontrolleras genom de kommandon som operatören ger via tryckknappar. Vagnens energikälla är ett NiCd-batteri, som laddas automatiskt i väntestationer mellan transportuppdragen. 

Resultat

Luftkuddetekniken fördelar lastens vikt med hjälp av luftkuddar på en väldigt stor golvyta och yttrycket är endast ca 4 kg/cm2. Ekonomiska och tidsmässiga inbesparingar kunde också göras, eftersom endast en skena behövde fällas ner i golvet för manövrering av lasten. Vagnen bidrar med en säker och förarlös transportlänk i produktionen, vilket resulterat i ökad trivsel i fabriksmiljön.

Tekniska data

Vagnen är utrustad med säkerhetsanordningar som består av en ”laserradar”, som aktiverar kryphastighet och nödbromsning om hinder på körrutten upptäcks, och varningslampor som indikerar automatisk körning.