Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

60T Hantering av järnvägsvagnar

Målsättning

Målsättningen med investeringen var att hitta en fungerande lösning för flytt av vagnar enligt en enkelt modifierbar transportväg. Viktigt var också att hitta en transportutrustning med tillräckligt stor kapacitet till rimliga kostnader. 

Uppbyggnad

Luftkuddeutrustningen består av en luftkuddetruck inklusive lastpallar på vilka tågvagnarna placeras. Trucken är utrustad med en fjärrkontroll för maximal säkerhet och manövrerbarhet.

Resultat

Med luftkuddealternativet är det alltid möjligt att ändra transportrutten enligt behov, vilket inte var möjligt med den befintliga transportutrustningen. Luftkuddesystemet var ekonomiskt sett den mest fördelaktiga lösningen, eftersom inga större ändringar i byggnaden krävdes.