Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

60T Ventilsystem på luft

Målsättning

Aker Solutions investerade i en Solving Mover på luftkuddar för hantering av 47 ton tunga XMT-ventilsystem mellan montering och testutrymmen. Ventilsystemen placeras på en lastpall. Movern kör in under lastpallen med hjälp av tomgångshjul, varefter luftkuddarna aktiveras, lasten lyfts upp och transporteras till önskad plats. 

Fördelar

Tack vare den låga friktionen mellan luftkuddelementen och golvet är dragkraften som behövs minimal. Movern fjärrstyrs via radio, vilket ger operatören möjlighet att övervaka transporten på ett säkert sätt. En rörlig bortslist runtom Movern minskar dessutom risken för skador och förhindrar små föremål från att komma in under utrustningen och skada luftkuddarna.

Resultat

Tack vare investeringen av en Solving Mover på luftkuddar kan ventilsystemen hanteras säkert och fl exibelt mellan montering och testutrymmen. Solving Movern är låg, liten och lätt i förhållande till dess relativt stora lastkapacitet. Dessutom behövs inga kranar eller andra externa hjälpmedel för att transportera ventilsystemen i produktionsutrymmena.