Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

18T Hantering av flygplanskroppar

Utrustning

Utrustningen består av två ihopkopplingsbara truckar som båda är försedda med sexton luftkuddar och en pneumatisk drivenhet. Styrningen sker elektroniskt med en servmotor och sensorer. Vardera trucken är utrustad med en lyftanordning och upplag för hämtning av flygplanskropparna som kan väga upp till 18 ton.

Funktion

Truckarna körs separata till monteringshallen för flygplanskropparna och vardera stannar i exakt rätt position när de kommer fram till kropparna. Truckarna kör flygplanskroppen till vingmonteringen, ställer ner kroppen och kör sedan ihopkopplade tillbaka till parkeringsläge. Truckarna manövreras via en bärbar radiostyrning och kan köras fritt eller följa en tejpad linje på golvet. Kommunikationen mellan truckarna är trådlös.

Resultat

För att undvika skador på flygplanskropparna, är lyftanordningarna försedda med mätanordningar för synkronisering av de båda lyftborden. Luftkuddarna är indelade i två grupper och operatören kan koppla om separat till vardera gruppen, om ojämnheter i golvet förekommer och dessa måste köras över.