Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

14T Nytt koncept för pallhantering

Målsättning

I samband med byggandet av det nya lagret för jäst, var det mycket viktigt att kunna förvara jästen vid en jämn temperatur om sex grader. Därför tvingades man planera för nedkylning av produkten. På grund av relativt trånga utrymmen i det befintliga kyllagret önskade man sig någon form av tätlagring

Uppbyggnad

Luftkuddetrucken är byggd i en kompakt stålkonstruktion och försedd med radiostyrning. Detta gör transporten mycket lätthanterlig och ger operatören god och säker överblick över den upp till 14 ton tunga lasten..

Resultat

Med luftkuddetrucken kan man på ett snabbt och rationellt sätt lasta och lossa jästen. En upptining av produkterna undviks och tidsåtgången för hanteringen bantas till ett minimum. Det fungerande kyllagret är ett bra exempel på rationell tätlagring där investeringskostnaderna hållits på en rimlig nivå.