14T Kuormalavojen käsittely

Tavoite

Uuden hiivavaraston rakentamisen yhteydessä oli tärkeää säilyttää hiivan lämpötila noin 6 asteessa. Siksi piti suunnitella myös hiivan jäähdytys. Olemassaolevan kylmävaraston ahtauden vuoksi oli tärkeää löytää tiivis varastointimuoto.

Rakenne

Ilmatyynykuljettimessa on tiivis teräsrakenne ja radio-ohjaus, jonka ansiosta jopa 14 tonnia painavien kuormalavojen kuljetusta on helppo ohjata ja valvoa. 

Tulos

Ilmatyynykuljettimella voidaan nopeasti ja tehokkaasti käsitellä hiivakuormat ja minimoida riski, että hiiva pehmittyy. Toimiva kylmävarasto on hyvä esimerkki tehokkaasta tiivisvarastoinnista, jossa investointikustannukset ovat pysyneet kohtuullisella tasolla.