10T Flexibelt hanteringssystem för flygplan

Utrustning

Totalt levererades sex luftkuddebaserade, fjärrstyrda Solving Mover enligt RAF’s specifikationer för att lasta, lyfta upp, demontera och sedan flytta ett komplett Harrier-flygplan stegvis genom hangaren. Vid sista stationen rullas flygplanet av trucken, tankas och görs flygklart.

Konstruktion

Varje Mover är utrustad med drivenheter och en pneumatisk fjärrkontroll. Med utrustningarna kan flygplanen flyttas säkert och noggrannt framåt, bakåt, i sidled eller roteras i någondera riktningen.

Resultat

Med Solving Mover- utrustningarna har RAF enligt egen utsago kunnat revolutionera sitt underhållsprogram, och med den nya hanteringsmetoden har man uppnått betydande kostnads- och tidsinbesparingar.