Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

10T Flexibelt hanteringssystem för flygplan

Utrustning

Totalt levererades sex luftkuddebaserade, fjärrstyrda Solving Mover enligt RAF’s specifikationer för att lasta, lyfta upp, demontera och sedan flytta ett komplett Harrier-flygplan stegvis genom hangaren. Vid sista stationen rullas flygplanet av trucken, tankas och görs flygklart.

Konstruktion

Varje Mover är utrustad med drivenheter och en pneumatisk fjärrkontroll. Med utrustningarna kan flygplanen flyttas säkert och noggrannt framåt, bakåt, i sidled eller roteras i någondera riktningen.

Resultat

Med Solving Mover- utrustningarna har RAF enligt egen utsago kunnat revolutionera sitt underhållsprogram, och med den nya hanteringsmetoden har man uppnått betydande kostnads- och tidsinbesparingar.