Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

17.12.2021

Solving fick kontrakt på autotruckar till Posivas slutförvaring vid ONKALO®

Automatiska truckar Kärnkraft

Solving är stolta över att ha fått kontrakt på ett autotrucksystem (AGV) till Posivas slutförvaringsplats ONKALO®. Kontraktet är resultatet av ett samarbete mellan Solving och Posiva ända sedan 2012.

Elektricitet som produceras vid kärnkraftverk genererar radioaktivt avfall, vilket måste tas om hand på ett sätt som inte skadar miljön. Posiva är det första företaget i världen som bygger en anläggning för säker förvaring av använt kärnbränsle och Solving kommer att bidra till detta imponerande projekt med ett autotrucksystem (AGV) för att transportera kapslar med kärnavfall till slutförvaringsplatsen.

Posiva kontaktade Solving 2012 med utmaningen att studera materialhanteringsaspekten vid slutförvaringen. Den här förstudien ledde till att ett par prototyper av Solving Movers tillverkades för att hantera förvaringskapslarna. Prototyperna utvärderades noggrant av Posiva och vidare diskussioner mellan de båda företagen resulterade i ett avtal på en automatisk transportlösning, som nu är under tillverkning.

”Det är en ära för oss att få vara del av ett liknande pionjärprojekt, säger Andreas Backman, försäljningschef på Solving.

ONKALO® slutförvaring (Källa: Posiva)

Kundanpassade Solving Movers

Solving kommer att installera ett AGV-system som består av två Solving autotruckar, som är designade för att hantera förvaringskapslar med använt kärnbränsle vid Posivas slutförvaring i Olkiluoto i västra Finland. Autotruckarna flyttar kapslarna automatiskt längs fördefinierade rutter i layouten och navigerar genom att använda sig av en optisk laserscanner som läser av reflektorer på väggarna längs rutten.

Praktiskt taget alla Solving Movers-utrustningar är kundanpassade för att tillgodose kundspecifika och miljömässiga krav och även de här autotruckarna har speciella egenskaper”.

Andreas Backman, försäljningschef på Solving

Speciella egenskaper hos AGVerna vid Onkalo®

Solving Movers- autotruckarna fjärrövervakas från ett kontrollrum vid slutförvaringen, där en operatör ger transportorders till autotruckarna. Truckarna kan sedan följas via video i realtid från kameror ombord på truckarna och kameror som är monterade på olika ställen på förvaringsplatsen för maximal säkerhet vid hanteringen. Ifall en autotruck slutar fungera finns dessutom ett dragverktyg som kan kopplas till den ena autotrucken, som på det sättet kan hämta den söndriga för reparation.

Autotruckarna trafikerar i två områden: inkapslingsanläggningen och slutförvaringsplatsen.

Autotruck vid inkapslingsanläggningen

En av autotruckarna kommer att trafikera vid inkapslingsanläggningen som finns ovanför markytan. När en färdig kapsel kommer ut från inkapslingsprocessen, kör autotrucken en pall framför en transfervagn för att ta emot kapseln. Den placeras sedan på pallen och Solvings autotruck för den antingen direkt till en hiss eller till ett mellanlager.

Autotruck på slutförvaringsplatsen

Den andra autotrucken kommer att trafikera på ONKALO®  slutförvaring som finns på över 400 meters djup ner i berggrunden. Där kommer Solvings autotruck att flytta kapslarna både mellan hissen och kapsellagret, och mellan kapsellagret och ett installationsfordon, som tar dem vidare till tunnlarna för slutförvaring.

Autotrucken hämtar en kapsel från hissen och för den till en förbestämd plats i kapsellagret, där en operatör kör den manuellt till önskad lagerposition.

Autotrucken används också för att hämta en utvald förvaringskapsel på pall från lagret och för att föra den till en lyftanordning för kapslarna. När kapseln har flyttats över till installationsfordonet, hämtar autotrucken den tomma pallen från lyftanordningen och för den antingen till hissen för att ta den tillbaka till inkapslingsanläggningen eller till kapsellagret.

Provkörningen av slutförvaringen kommer att göras 2023.

Flera nyheter

Automatiska truckar Verkstadsindustrin Solvings AGVer ökar produktiviteten m...
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel Besök oss på LogiMAT
Läs mera