Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

7T Svävande squashbana

Målsättning

Då British National Squash Centre investerade i nya squashbanor fokuserade man påhur man i framtiden kunde använda banorna på ett optimalt sätt. Målsättningen med investeringen var att utveckla en smidig lösning för hantering och flytt av squashbanorna.

Uppbyggnad

Utrustningen består av 16 Solving- Moduler. Modulerna använder tryckluft för att lyfta banan från marken. En tunn luftfilm skapas under den 16 ton tunga banan som flyttas med hjälp av två elektriska dragtruckar. Modulerna fungerar som minisvävare som flyttar lasten på en så gott som friktionsfri luftfilm.

Resultat

Tack vare Solving-modulerna kan squashbanan komplett med glasväggar lyftas upp och flyttas in på idrottsarenan. På arenan ordnas sittplatser omkring banan och åskådarna kan då följa med matchen från olika håll. Luftkuddarna förorsakar inget damm eller oväsen och lasten kan positioneras på ett säkert och precist sätt.