6T Rullhanteringssystem

Målsättning

Vid valet av transportsystem värdesatte kunden främst systemets smidighet vid hantering av tunga rullar i trånga utrymmen samt möjligheten att eliminera fasta installationer i golvet. Mycket viktigt var också systemets driftsäkerhet och möjligheten att kunna förse tryckmaskinen med rullar också i problemsituationer.

Uppbyggnad

Den gaffelformade luftkuddetrucken är försedd med inbyggt lyft för hämtning av rullen direkt från golvet och integrerade roterande valsar för avemballering av rullen. Transporten sker med steglöst reglerbar hastighet i alla riktningar. Dessutom är ett hydrauliskt lyftbord monterat i golvet för lyft och positionering av rullen i tryckmaskinens avrullare.

Resultat

Luftkuddetekniken är mycket flexibel i synnerhet i trånga utrymmen och kan enkelt förändras i framtiden eftersom den inte kräver några fasta installationer. Luftkuddesystemet har minskat förekomsten av arbetsskador hos personalen samt gett en enklare renhållning. Systemet är dessutom prismässigt mycket konkurrenskraftigt