Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

6T Rullhanteringssystem

Målsättning

Vid valet av transportsystem värdesatte kunden främst systemets smidighet vid hantering av tunga rullar i trånga utrymmen samt möjligheten att eliminera fasta installationer i golvet. Mycket viktigt var också systemets driftsäkerhet och möjligheten att kunna förse tryckmaskinen med rullar också i problemsituationer.

Uppbyggnad

Den gaffelformade luftkuddetrucken är försedd med inbyggt lyft för hämtning av rullen direkt från golvet och integrerade roterande valsar för avemballering av rullen. Transporten sker med steglöst reglerbar hastighet i alla riktningar. Dessutom är ett hydrauliskt lyftbord monterat i golvet för lyft och positionering av rullen i tryckmaskinens avrullare.

Resultat

Luftkuddetekniken är mycket flexibel i synnerhet i trånga utrymmen och kan enkelt förändras i framtiden eftersom den inte kräver några fasta installationer. Luftkuddesystemet har minskat förekomsten av arbetsskador hos personalen samt gett en enklare renhållning. Systemet är dessutom prismässigt mycket konkurrenskraftigt