65T Karusell för styrkabel

Målsättning

Målsättningen var att till en låg kostnad få ett fungerande uppbevaringssystem för en reservstyrkabel. Samtidigt ville man minimera underhållsbehovet av systemet.

Fördelar

De fördelar som främst uppskattades med luftkuddealternativet var karusellens långa livslängd samt att underhållsbehovet kunde minimeras. Eftersom luftkuddekarusellen är lågbyggd jämfört med en lösning på hjul är den också utrymmesbesparande.

Resultat

Luftkuddealternativet utgjorde i det här fallet det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet. De målsättningar som sattes upp nåddes till 100 %.