4T Automatisk rullhantering

Målsättning

Målsättningen med investeringen var att förbättra hanteringen av de upp till 4 ton tunga pappersrullarna på beläggningsenheten i Forshaga. Rullarna skulle hanteras dygnet runt vilket ställer krav på tillräckligt hög drifttillgänglighet. Dessutom betonades säkerheten för att undvika såväl personskador som hanteringsskador på pappersrullarna.

Utrustning

Utrustningen består av 4 laserstyrda Solving AGV Movers samt ett fast system. Kontrollsystemet omfattar bl.a vagnsdator, navigeringsscanner och användarpanel. Kommunikationen till kontrollsystemet sker trådlöst via radiomodem. De vanligaste status- och felmeddelandena visas lättåskådligt på en grafisk displaypanel.

Resultat

Autotruckarna utför monotona uppdrag obemannat och drifttillgängligheten är hög, ca 20 timmar per dygn, tack vare snabbladdningsbara NiCd-batterier. Autotruckarna är utrustade med höj- och sänkbara gafflar anpassade för pappersrullarna för att minimera hanteringsskador på rullarna. Tack vare en omfattande säkerhetsutrustning, som laser- och elektromekaniska bumprar, nödstoppsknappar och fotoceller, kan en säker hantering av rullarna garanteras.