Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

400T Transportsystem för dieselmotorer

Målsättning

Målsättningen med investeringen var att kunna använda samma fundament för dieselmotorerna under montering, testkörning och färdigställning för leverans. Dessutom bör motorn och fundamentet kunna flyttas mellan monteringshall och testceller utan användning av kran eller externa transportfordon.

Uppbyggnad

Ett fundament med inbyggda luftkuddar utvecklade. Fundamentet kräver inte större plats än dieselmotorn och möjliggör på så sätt en optimal användning av golvytan och layouten i monteringshallen. Vid testkörning av dieselmotorn kan fundamentet positioneras mycket noggrant på luftkuddarna och spännas fast i golvet i testcellen efter att luftkuddarna stängts av.

Resultat

Solvings modulbyggda system består av montage- och testfundament på luftkuddar samt externa mobila drivenheter som kopplas till fundamenten vid transport. De radiostyrda drivenheterna ger optimal manövrerbarhet samt maximal säkerhet vid transport av tunga laster i trånga utrymmen. Dessutom minimerar den automatiska regleringen av luftkuddarna luftförbrukningen vid varierande last och tyngdpunktsplacering.