3T (7T) Monteringslinje för chassie

Målsättning

I samband med ombyggnad av monteringslinjen önskade man bibehålla flexibiliteten i transporten och samtidigt erhålla en god driftsekonomi för transportsystemet. Det var också viktigt att hitta ett rationellt sätt att kunna förmontera framaxeln och sedan enkelt montera den på plats under chassiet. 

Uppbyggnad

Vagnen består av ett stabilt underrede med kassettmonterade luftkuddar. Ovanpå underredet fästs olika axelfixturer med snabblås. Axelmonteringsvagnen har ett integrerat lyftbord som är utrustat med en tiltfixtur för axeln. Samtliga funktioner manövreras via fotpedaler eller fjärrstyrs från en bärbar tryckknappslåda.

Resultat

Luftkuddarna under vagnarna möjliggör en enkel, friktionsfri förflyttning mellan stationerna. Genom att låta lasten flyta på luft, erhålls en snabb och säker metod för exakt positionering vid monteringsförloppet.