250T Utrustning för roderpropellerenheter

Målsättning

Vid produktionsstarten av roderpropellerenheter i nya utrymmen behövdes ett smidigt system för att flytta enheterna i produktionshallen. De befintliga traverserna hade för liten kapacitet, så i stället för att förstora dessa valde man att gå över till luftkuddeteknik. 

Fördelar

Fördelar

Resultat

ABB Azipod är nöjda med sin satsning på luftkuddeteknik; luftkuddeutrustningen är lätt att använda och fördelaktig för användarna ur säkerhetssynpunkt. Luftkuddelösningen blev därtill ekonomiskt sett betydligt förmånligare än alternativa metoder trots bl.a. investeringar i ett luftkuddeanpassat golv.