Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

230T Transformator hantering

Utrustning

Utrustningen består av två radiostyrda Movers, vardera med en kapacitet på 230 ton, och en 80 tons mellanbalk. Dessa kan användas individuellt för transport av mindre transformatorer eller tillsammans som ett system med en kapacitet på 540 ton som styrs från en enda fjärrkontroll.

Konstruktion

Transformatorn står på en stålpall under hela monteringen och Movern kör in under stålpallen då transformatorn ska flyttas. Movern är utrustad med en slangvinda för luftmatning som används vid körning med last, medan den styrs med hjälp av ett inbyggt batteri och elektriska drivenheter vid körning utan last. Då luftkuddarna har aktiverats kan transformatorn flyttas i alla riktningar, höger/vänster och framåt/bakåt, och vid behov även roteras.

Resultat

Solving Movers erbjuder en stor flexibilitet, vilket Areva värdesatte. Även användningen av testzonen kunde effektiveras då all montering nu äger rum i samma produktionsutrymmen. Solving Movers kundanpassas enligt lastens storlek och vikt. Dessutom kan lösningen skräddarsys med olika optioner såsom sling- och laserstyrning och olika grader av automation.