20T Transformator hantering

Målsättning

Målsättningen med investeringen var att få ett välfungerande och smidigt hanteringssystem för transformatorkomponenter. Ett viktigt kriterium vid valet av hanteringsutrustning var att uppfylla framtidens miljökrav på en ren och dammfri miljö.

Fördelar

Tack vare det inbyggda batteriet är Solving Movern inte beroende av slangar och kablar, vilket möjliggör en mycket fri hantering av transformatorns aktiva delar. Dessutom klarar den smidiga gaffelvagnen transport in i ugn utan speciella åtgärder.

Resultat

Solving Movern möjliggör en snabb, säker och skonsam hantering av lindningar och transformatorer placerade på pall. Dessutom undviker Solving Movern att röra upp damm och uppfyller därmed de uppställda miljökraven.