20T Pölytön käsittelykonsepti

Tavoite 

Investoinnin tavoitteena oli kehittää hyvin toimiva ja joustava aktiiviosien käsittelyjärjestelmä. Suunnitellessaan uutta tulevaisuuden ympäristövaatimuksia täyttävää muuntajien tuotantolinjaa, asiakas koki siistin ja pölyttömän ympäristön tärkeäksi kriteeriksi siirtolaitteen valinnassaan.

Edut

Trukkiin asennetun akun ansiosta trukki on täysin riippumaton ilmansyöttöletkuista ja sähköjohdoista. Tämän lisäksi trukki pystyy ajamaan pitempiä etäisyyksiä, lattiassa olevien saumojen yli ja myös siirtymään tyhjiöuuniin vaivattomasti.

Tulos

Pyörillä kulkeva raskas erikoistrukki mahdollistaa kuormalavalla olevien käämityksien ja muuntajasydämien nopean, turvallisen ja hellävaraisen käsittelyn. Trukin ansiosta lattiassa oleva pöly ei kohoa ilmaan ja käsittelyjärjestelmä täyttää täten asiakkaan ympäristövaatimukset.