200T Hantering av stålvajer

Målsättning

ScanRope investerade i en ny fabrik för produktion av stora förtöjningsvajrar. I samband med investeringen fokuserade företaget på att göra produktionen mer flexibel och sökte ett nytt hanteringssystem för smidig transport och positionering av ståltrummor.

Uppbyggnad

Transportutrustningen består av en fjärrstyrd luftkuddetruck med lastpallar. Fjärrstyrningen sker via radio och ger operatören möjlighet att röra sig fritt kring lasten, övervaka och hantera den med stor precision och säkerhet.

Resultat

Den fjärrstyrda luftkuddetrucken kan manövreras i alla riktningar. Då operatören dessutom kan röra sig fritt runt lasten erbjuder luftkuddetekniken såväl flexibilitet, smidighet som stor säkerhet. Som ett resultat av investeringen kan ståltrummorna lagras på ett optimalt sätt på en begränsad golvyta.