18T Hanteringsutrustning för flygplansmotorer

Uppbyggnad

Solvings transporter är försedd med dubbla drivenheter, servostyrning, steglöst reglerbar hastighet och ett död-mans-grepp för att alltid garantera säkerheten.

Resultat

GEAES valde Solvings luftkuddeteknik och tack vare denna kan världens största motorer flyttas flexibelt och säkert av en enda operatör på serviceområdet. Transportern lyfter jämnt, och justeras automatiskt för olika typer av laster och golvförhållanden. Detta innebär att operatören kan koncentrera sig på att manövrera lasten utan att ständigt behöva justera utrustningen.