160T Automatisk hantering av stålämnen

Solving AGV movers

För att höja transportkapaciteten av stålämnen till ämneskaparna på SSAB:s valsverk har två Solving autotruckar installerats. Stålämnena transporteras från mellanlager till stålkaparna, kapas till kortare längder och valsas sedan ut till tunna plåtar från 3 till 80 mm tjocka. Automattruckarna kan hantera laster på upp till 150 ton till en hastighet på 20 m/min, vilket är en lämplig och trygg hastighet för den här installationen.

Utrustning

Autotruckarna försörjs med luft via en slang som löper i ett styrspår som är nedsänkt i golvet. I samma spår löper även en elkabel för strömförsörjning av drivenheten och det ombordvarande styrsystemet. Autotruckarna startas via radio av det överordnade styrsystemet och styrhjulen följer det i golvet nedsänkta spåret tills trucken nått sin destination. Truckarna kan även kontrolleras manuellt om man så önskar. 

Resultat

Genom att använda en kombination av det gamla rullbandet och de två nya Solving AGV Movers har man nu en tillräcklig kapacitet för transport av stålämnen till ämneskaparna. Autotruckarna är kostnadseffektiva och behovet av underhåll är lågt, speciellt i jämförelse med rullbanorna.