Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

15T Automatisk hantering av aluminiumrullar

Solving AGV mover

En gaffelformad laserstyrd Solving AGV Mover kör inomhus i två byggnader och en kort sträcka utomhus mellan byggnaderna. Vagnens ram är konstruerad för väderleksförhållandena i Tyskland och säkerhetsanordningarna består av säkerhetsstötlister och laserbaserad säkerhetsteknik. AGVn är utrustad med ett automatiskt lastskydd i form av en kåpa, för att skydda lasten från regn och smuts.

Styrsystem

Transportkommandon sker via radiokommunikation från ett PC/ Windows-baserat Solving AGVstyrsystem. Systemet kommunicerar med hämta- och lämnaplatsernas fasta tranportörer och med de automatdörrar som finns längs körrutten. PCn är utrustad med en grafisk display och fjärrövervakning som underlättar felsökning.

Resultat

Med Solvings AGV lyckades Hydro Aluminium lösa sitt materialflödesbehov mellan produktions- och förpackningsbyggnaderna 24 timmar i dygnet på ett ekonomiskt, säkert och praktiskt sätt.