140T Monteringslinje för dieselmotorer

Målsättning

Kunden sökte en mera flexibel lösning för transport av dieselmotorer i produktion än vad en rälsbunden lösning kan erbjuda. Produktionslinjens olika stationer finns i olika hallar, och transporten mellan dessa borde därför fungera snabbt och smidigt

Konstruktion

• Kapaciteten uppgraderades från 90 ton till 140 ton med hjälp av en adapter.

• Radiostryrning

• Tejpnavigering tillåter trucken att köra in i monteringsstationer och navigera genom smala kurvor.

• Kombinationen av luftkuddar, elektriska drivenheter och tejpnavigering erbjuder en flexibel transportlösning.

Resultat

Det luftkuddebaserade transportsystemet krävde inga stora fasta installationer i byggnaden, vilket förutom låga investeringskostnader även innebär att produktionslinjen kan utnyttjas mer flexibelt. Luftkuddetransporter erbjuder därutöver betydligt snabbare förflyttning av dieselmotorerna än t.ex. travers. Användning av luftkuddar i produktion är ekonomiskt fördelaktig och ger samtidigt en ren arbetsmiljö.