Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

27.01.2022

AGCO Powers produktionslinje för dieselmotorer byggd på två AGV-system från Solving

Automatiska truckar Dieselmotorer

Vid AGCO Power har Solvings hanteringsutrustningar varit i bruk sedan samarbetet startade för 17 år sedan.  Idag bygger deras produktionslinje i den toppmoderna monteringsfabriken i Linnavuori, Finland, helt på två automatiska hanteringssystem (AGV) från Solving. Linjen består av totalt 38 AGVer.

AGCO Power tillverkar ett brett utbud av motorer för ett brett spektrum av användningsområden, som till exempel för jordbruksmaskiner (traktorer, lastare och andra terrängfordon), industrin (byggplatser och skogsmaskiner) samt havs- och sötvattentransporter och passagerarfartyg. Företaget är idag en av världens ledande tillverkare av dieselmotorer för arbetsfordon.

Med Solvings AGV-system kan ändringar göras även över en helg, medan det kan ta upp till ett par månader med ett fast system”, säger Timo Koota.

En ny monteringsanläggning och ett logistikcenter har färdigställts vid Linnavuorifabriken för att modernisera och effektivisera motortillverkningsprocessen, som nu är automatiserad med robotar och Solvings automatiska truckar.  Automatisering gör det möjligt att tillverka komponenter internt och minska kostnaderna och även öka kontrollen över produktionsprocessen. Förbättrad motorkvalitet och en renare och mer ergonomisk arbetsmiljö förväntas också.

”Vi valde Solvings AGV-system av tre skäl”, säger Timo Koota, projektledare:

  • ergonomi, så att våra montörer kan komma närmare motorn som monteras
  • tillgänglighet, för att hålla golven fria för personal- och materialflöde och
  • flexibilitet, så att vi kan anpassa vår process till förändrade behov

Monteringslinjen består av två AGV-system, ett som är kontinuerligt i rörelse och det andra ett s.k. stop-and-go-system. 150 olika typer av motorer passerar monteringslinjen varje dag.

Solving har uppgraderat 16 tidigare levererade AGVer, och en del av dem är nu utrustade bland annat med en automatisk rotationsfunktion för lasten för att förbättra både produktiviteten och hanteringsprecisionen; nu behöver montören inte hålla in knapparna under rotationen. Denna förbättrade hanteringsprecision behövs vid körning till robotstationer, där robotarna automatiskt monterar dieselmotorer placerade på AGVerna.

Dessutom har 22 helt nya AGVer installerats för att hantera motorerna i slutmonteringen. Dessa AGVer är utrustade med en höj- och sänkbar lyftfunktion för att förbättra ergonomin. Den nya monteringslinjen är en kombination av ett system som är kontinuerligt i rörelse och ett s.k. stop-and-go-system. Det kontinuerligt rörliga systemet fungerar huvudsakligen så att AGVerna körs med mycket låg förprogrammerad hastighet inom monteringsområdet och själva monteringsarbetet sker medan vagnarna är i rörelse.

Det nya AGV-systemet innehåller ett Siemens PLC-baserat stationärt styrsystem med grafiskt operatörsgränssnitt, anpassat till AGCO Powers strikta krav. AGCO-bildskärmar monteras antingen på AGVerna eller på fasta stationer nära monteringslinjen för att kommunicera med AGCO Powers produktionsstyrningssystem.  Montörerna får sedan sina arbetsinstruktioner visuellt på bildskärmarna och bekräftar sina arbetsuppgifter på dem.

Vi valde Solving för den långa och solida gemensamma historien och goda erfarenheter, kundanpassningsnivån de kunde erbjuda och för deras leveranstid. Projektschemat var mycket snävt men Solving kunde till och med förbättra sitt ursprungliga program för att möta våra behov.

TIMO KOOTA

De gamla uppgraderade AGVerna använder slingstyrning, medan de nya AGVerna navigerar med magneter infällda i golvet, vilket garanterar stor precision. Magnetnavigering är en tillförlitlig navigeringsmetod för mekanisk tillverkningsindustri och är särskilt lämpligt för monteringslinjer, där det alltid finns många människor runt AGVerna.

Autotruckarna är utrustade med normala säkerhetsanordningar som säkerhetsklassade laserskannrar, nödstopp, varningslampor och ljudsignaler.

Förutom monterings-AGVerna finns en Solving ryggbärande AGV med rullbord för monterade dieselmotorer vid AGCO Powers fabrik. Denna laserstyrda fyrvägs-AGV transporterar motorer till och från testområdet.

Solving och AGCO Power har också tecknat ett serviceavtal för förebyggande underhåll för AGV-systemet under flera år framöver.

Flera nyheter

Automatiska truckar Verkstadsindustrin Solvings AGVer ökar produktiviteten m...
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel Besök oss på LogiMAT
Läs mera