0,1T Hantering av hylsor

Utmaning

Ett pappersbruk ville övergå från manuell till automatisk hantering av hylsor dels av ergonomiska orsaker, dels som en del av automatiseringen av hantering av hylsor, pappersrullar, arkpallar och tomma pallar för att effektivera produktiviteten i pappersbruket.

Lösning

Med Solvings hyls-AGVer hanteras hylsor med gripverktyg som är justerbara i höjdled direkt från ett rullband på golvnivå. Hylsorna transporteras sedan vidare till ett annat rullband som för dem vidare till ett lager. Vid behov kan hylsorna senare återanvändas i produktion.