Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Förstudier

Solvings förstudier hjälper dig ta rätt beslut.

Standard hanteringslösningar är inte lämpliga för alla typer av hanteringsbehov.  Solvings hanteringsutrustningar är i de flesta fall anpassade enligt kundens krav och specifikationer, men i vissa fall är inte ens våra vanliga kundanpassade lösningar tillräckliga. Vi erbjuder därför förstudier för att grundligare tillsammans med kunden utreda exakt vilken hanteringsutrustning som matchar deras specifika behov. 

Förstudier görs av två orsaker:

1

Före investering

För att få fram den lämpligaste hanteringsutrustningen både ur användbarhets- och kostnadssynvinkel. Innan en investering i komplexa system görs, lönar det sig att noggrant gå igenom alternativa hanteringslösningar med en erfaren och kunnig partner för att utreda bl.a. vilka alternativa lösningar som finns, kostnader, effektivitet etc. 

2

 Nytt användningsändamål

När en hanteringsutrustning ska användas för ett nytt användningsändamål där inga färdiga lösningar finns. Ett nytt användningsområde för en befintlig hanteringsutrustning kräver ofta att nya aspekter tas i beaktande för att garantera en felfri operation. 

Olika nivåer på förstudier

En förstudie kan utgöra en definition för en kravspecifikation. Tillsammans med kunden går vi noggrant igenom vilka deras behov, utmaningar, behov och krav är för att skapa en kravspecifikation som underlag för offertförfrågan. 
Pre-design innebär att vi i ett nära samarbete med kunden utarbetar ett designförslag för ett hanteringssystem. Förstudien mynnar ut i ett generellt förslag på det hanteringssystem vi anser mest lämpligt. 
En förstudie kan också göras i form av ett slutligt designförslag i ett nära samarbete med kunden.

Vill du diskutera kring förstudier för just ditt projekt, ta kontakt med vårt säljteam

Kontakta vårt support team

Tel: +358 6 781 7500
services@solving.com