Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Produkter / Flyttsystem / Om luftkuddeteknik

Om luftkuddar & luftkuddeteknik

Luftkudden är nyckelkomponenten i pneumatiska utrustningar som använder tryckluft för att bilda en tunn luftfilm. Tunga laster flyter och kan transporteras på den här tunna luftfilmen.

Luftkuddetekniken uppfanns av en finländare

Redan på 1930-talet uppfann en finländsk ingenjör, Toivo Kaario, den första farkosten som flöt på en liten luftkudde på land och vatten. På 1950-talet utvecklades luftkuddetekniken för svävare i England och på 1960-talet utvecklades tekniken för intern hantering inom industrin i USA. Idag används luftkuddetekniken i de flesta tänkbara industrier.

Luftkuddar, perfekt för tunga laster

Hanteringssystem byggda på luftkuddar passar perfekt för att flytta verkligt tunga laster, dvs. laster upp till tusen ton eller mer.  Luftkuddetruckar passar bäst för inomhusbruk och ganska korta körsträckor. Luftkuddar kan lika bra användas i enkla manuellt styrda enheter som i komplexa automatiska system. Här kan du läsa mera om Solvings luftkuddetruckar.

Luftkudden – en nyckelkomponent i en överlägsen lasthanteringsmetod

Luftkuddetekniken är på många sätt en överlägsen hanteringsmetod i jämförelse med andra konventionella hanteringsmetoder. När tryckluft pressas ut genom luftkudden, bildas en tunn luftfilm mellan luftkudden och golvet. På så sätt minskas friktionen till ett minimum, och tunga laster kan därför flyttas med väldigt liten kraft. T.ex. krävs endast 1 kg kraft för att flytta en last som väger 1 000 kg.

Lastens vikt sprids över ett stort område, vilket gör att det inte förekommer någon punktbelastning. Därför kan slitage eller skador på golvet elimineras. Med luftkuddar kan tunga och skrymmande laster enkelt flyttas och positioneras i alla horisontella riktningar, vilket gör luftkuddesystemet mycket flexibelt.

Vissa krav måste uppfyllas

Luftkuddar kräver en lufttät och jämn golvyta för att fungera effektivt. Normalt sett räcker det med ett standard betonggolv. Ett luftmatningssystem som förser luftkuddarna med tryckluft,  måste också alltid vara kopplat till luftkuddarna när lasten ska flyttas. Standard tryckluftsnät som finns i fabriksmiljöer kan användas.

Hur fungerar luftkudden?

När tryckluft kopplas till luftkuddarna sker följande:

  1. En platt luftkudde innan tryckluft tillkopplats.
  2. När tryckluft ansluts, blåses luftkudden upp och lasten lyfter från golvet.
  3. När trycket i luftkudden är högre än trycket från lasten, flyter luft ut mellan luftkudden och golvet och en tunn luftfilm formas, på vilken lasten flyter praktiskt taget friktionsfritt. 

Den här animationen visar hur luftkuddar fungerar och hur de kan användas för att hantera tunga laster i industriella miljöer: