5T Hantering av stående rullar

Utmaning

I samband med automatisering av hanteringen av hylsor, pappersrullar, arkpallar och tomma pallar i ett papperskartongbruk frigjordes ett utrymme för ett mellanlager för rullar. För effektivt utnyttjande av lagret behövdes automatisk hantering av rullarna.

Lösning

Tack vare installeringen av två höglyftande AGVer i det nya lagret, kunde buffertkapaciteten och därmed en högre självförsörjningsgrad uppnås. AGVerna hanterar dels stående rullar ut från lagret till en rullbana, som sänder dem vidare till arkskärare, dels rullar som kommer in till lagret. Upp till tre rullar kan staplas på varandra med de höglyftande AGVerna.