3 T Automatiska städvagnar för tåg

Utrustning

4 st slingstyrda serviceplattformar, s k städvagnar, har levererats till Stockholms Lokaltrafiks nybyggda depå i Norsborg.

Konstruktion

Vagnarna är 18 meter långa, utrustade med styrpulpeter i båda ändarna och diverse städutrustning och ska transportera personal för städuppdrag i tågen. Vagnarna följer en magnetslinga i golvet som löper ca 300 meter mellan de uppställda tågen.

Resultat

Fördelar är en högre effektivitet, bättre säkerhet och ergonomi för städpersonal och en god renhållning.