Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

25T Monteringslinje för hjullastare

Målsättning

En målsättning med ombyggnaden och investeringen i monteringslinjen är att korta genomloppstiden per fordon och öka produktionskapaciteten genom att införa flermonteringsstationer och tillåta individuell monteringstid. En annan viktig målsättning är att uppnå god ergonomi och arbetsmiljö.

Flexibilitet

Inför satsningen på transportsystem värdesatte man den flexibla lösningen, vilken ger en enkel verkstadslayout där förändringar kan genomföras med minimala kostnader. Andra viktiga faktorer var enkelhet och komfort, dvs. hög tillförlitlighet och unika möjligheter till manöverbarhet..

Fördelar

Genom att använda beprövade standardkomponenter i luftkuddetrucken erhålls ett minimalt underhåll och hög tillgänglighet. Luftkuddetekniken sliter inte på underlaget, den medför bättre miljö, lägre kostnader för service och underhåll vilket borgar för en god kvalitetshöjning på slutprodukten.