Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

1T Montagefixturer för dörrmontering

Målsättning

Målsättningarna med investeringen var att förkorta genomloppstiden och öka produktionskapaciteten. Samtidigt ville Bombardier uppnå en god ergonomi och arbetsmiljö.

Fördelar

Tack vare luftkuddetekniken flyter lasten på en tunn film av luft och kan enkelt och flexibelt flyttas och positioneras längs med monteringslinjen. Den specialbyggda luftkuddevagnen var dessutom försedd med en lyftanordning vilket ytterligare underlättar monteringsarbetet.

Resultat

De luftkuddeförsedda montagefixturerna ger en flexibel verkstadslayout, där förändringar kan utföras till låga kostnader. Utrustningen är dessutom användarvänlig och ergonomisk.