1T Montagefixturer för dörrmontering

Målsättning

Målsättningarna med investeringen var att förkorta genomloppstiden och öka produktionskapaciteten. Samtidigt ville Bombardier uppnå en god ergonomi och arbetsmiljö.

Fördelar

Tack vare luftkuddetekniken flyter lasten på en tunn film av luft och kan enkelt och flexibelt flyttas och positioneras längs med monteringslinjen. Den specialbyggda luftkuddevagnen var dessutom försedd med en lyftanordning vilket ytterligare underlättar monteringsarbetet.

Resultat

De luftkuddeförsedda montagefixturerna ger en flexibel verkstadslayout, där förändringar kan utföras till låga kostnader. Utrustningen är dessutom användarvänlig och ergonomisk.