Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

1,5T Automatisk hantering av arkpallar

Utrustning

För att kunna hantera ett stort antal olika pallstorlekar är autotruckarna försedda med höj- och sänkbara lyftgafflar med automatisk sidojustering. Autotruckarna är också utrustade med underhållsfria blybatterier samt automatisk batteriladdning för kontinuerligt bruk, dock så att högst en truckindivid är på batteriladdning åt gången. Batterierna kan även snabbytas manuellt vid behov.

Kontroll och säkerhet

Kommunikationen till kontrollsystemet sker trådlöst via radiomodem. De vanligaste status- och felmeddelandena visas lättåskådligt på en grafisk displaypanel. Säkerheten garanteras med laseroch elektromekaniska bumprar, nödstoppsknappar, fotoceller, blinkljus och en akustisk larmutrustning.

Resultat

AGVerna har bidragit till en effektiverad produktion, eftersom de är utrustade med underhållsfria blybatterier och batterierna kan laddas automatiskt vid “hemmapositioner”.