15T Montagefixturer för tågunderreden

Målsättning

Bombardier ville ha en flexibel utrustning som skulle kunna modifieras för varierande typer av underreden för olika tågmodeller. Underredet skulle också transporteras och positioneras under vagnskorgen med så enkla medel och operatörsingrepp som möjligt.

Fördelar

Tack vare luftkuddetekniken flyter lasten under monteringen på en tunn luftfilm och kan enkelt flyttas och positioneras i alla riktningar. Fjärrstyrningen ger dessutom operatören möjlighet att röra sig fritt kring lasten, övervaka och hantera den med millimeterprecision och säkerhet.

Resultat

Luftkuddeutrustningen har lett till att montagehallen kan utnyttjas maximalt och dockningstiden har förkortats betydligt. Ergonomin för montörerna kunde dessutom förbättras med denna utrustning.