14T Monteringslinje för dieselmotorer

Målsättning

Målsättningen med investeringen i produktionslinjen var att strömlinjeforma tillverkningen av dieselmotorer och öka produktionskapaciteten genom individuell montering. En annan viktig målsättning var att uppnå en god ergonomi och arbetsmiljö genom användning av ny teknik.

Flexibilitet

Vid valet av transportsystem värdesatte kunden luftkuddeteknikens flexibilitet, att golvytan kunde utnyttjas maximalt samt att framtida förändringar i layouten kan genomföras med minimala kostnader

Resultat

Luftkuddesystemet är skonsamt mot golvet och ger en mycket god arbetsmiljö. Dessutom ger luftkuddetekniken den flexibilitet som kunden strävat efter. Luftkuddesystemet är betydligt smidigare än ett konventionellt transportsystem, har en låg ljudnivå och medför inga dammproblem.