130T Hantering av använt kärnbränsle

Målsättning

Radioaktivt avfall uppstår bl.a. vid kärnkraftverk, sjukvård, industri och forskning. Allt avfall skall tas hand om på ett säkert sätt för en lång tid framöver. Svensk Kärnbränslehanterings uppgift är att se till att detta mål kan uppnås.

Utförande

Det använda kärnbränslet placeras i 5 m långa kapslar som tillverkas i gjutjärn med ett yttre hölje av koppar som skyddar mot korrosion. I kapsellaboratoriet utvecklas teknik för att svetsa fast locket på kopparkapseln och kontrollera att svetsfogarna verkligen är täta.

Resultat

Kapslarna placeras i specialbyggda stativ för transport mellan stationerna. Med luftkuddeteknik kan kapseln positioneras mycket exakt, vilket är viktigt då locket ska svetsas fast samt då svetsfogen skall röntgas.