Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

130T Hantering av använt kärnbränsle

Målsättning

Radioaktivt avfall uppstår bl.a. vid kärnkraftverk, sjukvård, industri och forskning. Allt avfall skall tas hand om på ett säkert sätt för en lång tid framöver. Svensk Kärnbränslehanterings uppgift är att se till att detta mål kan uppnås.

Utförande

Det använda kärnbränslet placeras i 5 m långa kapslar som tillverkas i gjutjärn med ett yttre hölje av koppar som skyddar mot korrosion. I kapsellaboratoriet utvecklas teknik för att svetsa fast locket på kopparkapseln och kontrollera att svetsfogarna verkligen är täta.

Resultat

Kapslarna placeras i specialbyggda stativ för transport mellan stationerna. Med luftkuddeteknik kan kapseln positioneras mycket exakt, vilket är viktigt då locket ska svetsas fast samt då svetsfogen skall röntgas.