10T (20T) Produktionslinje för luftaggregat

Målsättning

Produktionshallen vid Aermec består av två olika områden, mellan vilka de stora luftbehandlingsaggregaten ska hanteras. Målsättningen med investeringen var att utvekla en smidig lösning för hanteringen av luftaggregaten.

Uppbyggnad

Utrustningen består av två nästan identiska luftkuddetruckar, som kan användas separat eller tillsammans. När truckarna är sammankopplade styrs de från en gemensam radio-fjärrstyrning och en gemensam slangvinda används för luftmatningen.

Resultat

Aermec fann luftkuddealternativet vara den smidigaste lösningen för att flytta aggregaten i de befintliga utrymmena. Ändringar i layouten kan enkelt göras vid framtida behov, då inga fasta installationer finns i golvet.