Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

08.04.2021

Automatisk hantering ökar produktiviteten vid Metsä Board

Automatiska truckar Papper & Tryck

Metsä Board automatiserar kontinuerligt hanteringen av arkpallar, pappersrullar, hylsor och tomma pallar vid sin papperskartongfabrik i Äänekoski, Finland. Pappersbruket har en årlig produktion på 260.000 ton. Tio Solving automatiska truckar (AGV) av olika typer hanterar papperskartongrullar till och från ett mellanlager samt för dem till avemballering vid tre arkskärare. AGVerna transporterar också arkpallar från en arkskärare till förpackning, samt hylsor från arkskärare till vidarebearbetning.

Över tioårigt samarbete


Samarbetet med Solving startade för drygt tio år sedan, när Metsä Board beslöt att automatisera arkpallhanteringen. Stationära rullbanor var inget alternativ, eftersom de skulle stänga trafiken för både personal och manuella truckar. Pappersbruket sökte också ett mer kostnadseffektivt sätt att hantera regelbundna transportordrar än vad manuell hantering kunde ge.

Till en början installerades tre automatiska truckar för att flytta arkpallar från skärare till ett rullband, som sedan flyttade dem vidare till förpackningslinjen och därifrån till lagret.

Autotruckarna utrustades med justerbara gafflar för att kunna hantera olika storlekar av ark med samma autotruck. Ett självreglerande övre laststöd håller arkhögarna på plats och förhindrar att högarna välter vid inbromsning eller kurvtagning.

AGV-flottan har utökats kontinuerligt med flera enheter för arkpallhanteringen, och en av AGVerna används idag endast för hantering av tomma pallar.

”Solvings AGV-system har varit pålitligt och smidigt. Användarbarheten och tillförlitligheten har varit på en riktigt hög nivå, och hanteringen av tomma träpallar, pappersrullar, hylsor och arkpallar har därför fungerat utan problem”, säger Timo Salo, Operating Manager, Sheeting.

En fyrvägs-AGV för ökad kapacitet


Allt eftersom automatiseringsgraden ökade för arkpallhanteringen, uppstod ett behov av ökad kapacitet inom ett litet begränsat område i hallen, och en fyrvägs-AGV installerades för att hantera arkpallarna där. Med den effektivare automatiska fyrvägstrucken kunde ett större antal transporter per timme utföras, och på det sättet kunde kapaciteten ökas.

Ergonomisk hantering av hylsor


Ergonomi spelade en viktig roll när Metsä Board valde att automatisera hanteringen av tomma hylsor, vilket tidigare skett manuellt. Solvings hyls-AGVer är utrustade med gripverktyg som är justerbara i höjdled, och på det sättet kan hylsorna plockas upp från ett rullband på golvnivå och transportera dem vidare till ett annat rullband som för dem vidare till ett lager. Hylsorna kan sedan återanvändas i produktion.

Höglyftande AGVer automatiserar rullagret


Efter att utrymme hade frigjorts, installerades ett AGV-baserat mellanlager för rullar. Det resulterade i en utökad buffertkapacitet och därmed en högre självförsörjningsgrad. Två höglyftande AGVer installerades i det nya lagret, dels för att hantera stående rullar ut från lagret till en rullbana som sänder rullarna vidare till arkskärare, dels för att hantera rullar som kommer in till lagret. Med de höglyftande AGVerna kan upp till tre rullar staplas på varandra.

Alla AGVer är laserstyrda och den höglyftande autotrucken använder dessutom magneter i golvet för att uppnå exakt navigering i rullagret.

De senaste säkerhetsutrustningarna


AGVerna är utrustade med all nödvändig utrustning för att förbättra säkerheten för personalen och för att undvika skador både på kartongen och på andra utrustningar i pappersbruket. Med programmerbara laserscanners i hörnen på autotruckarna och gafflarna upptäcks hinder längs transportvägen och AGVerna kan därför sakta ner och slutligen stanna vid behov. Autotruckarna kan också stannas manuellt via lättillgängliga nödstopp. Ljudsignaler och optiska signaler förbättrar säkerheten ytterligare.

AGVerna för arkpallar, tomma pallar, rullar och hylsor är utrustade med snabbladdningsbara batterier, och truckarna kör automatiskt till laddningsstationen när batterinivån blir låg.

“Vi är extremt nöjda med vår AGV-flotta”, säger Timo Salo. ”Samarbetet med Solving har också fungerat lätt och problemfritt

Vi litar både på vår partner och deras hanteringsutrustningar

Timo Salo.

Flera nyheter

Automatiska truckar Verkstadsindustrin Solvings AGVer ökar produktiviteten m...
Läs mera
Papper & Tryck Besök oss på Pulp & Beyond i Hels...
Läs mera