Flyttsystem

Flyttsystem - Moduler

Flyttsystemen är i huvudsak avsedda för tillfälliga transporter av tungt gods av varierande slag, t.ex. förflyttning av stora maskiner

Solving Air Skates

För god stabilitet krävs minst tre stycken lastmoduler som placeras under lasten så långt som möjligt från varandra, men också så att jämnast möjliga lastfördelning uppnås. Lastmodulerna ansluts till reglerboxen som kopplas till tryckluftnätet. Med tryckregulatorerna ökas lufttrycket successivt tills modulerna gemensamt lyfter lasten och en tunn luftfilm bildas. På denna luftfilm “flyter” lasten så gott som friktionsfritt och kan lätt förflyttas och positioneras.

Broschyr (PDF) >

Flyttsystem - Plankor

Solvings planksystem erbjuder en flexibel lösning för förflyttning av maskiner, fordons-enheter, stålkonstruktioner och tunga segment för verkstäder och industri. Planksystemen tillåter flexibel transport i alla riktningar, lätt och precis positionering och enkel hantering oberoende av lastens vikt. Dessutom kan samma planksystem användas till flera olika laster och förorsakar ingen golvnötning.

Solvings planksystem används i allmänhet i par. Varje planka består av en stabil rörkonstruktion som är försedd med två luftkuddeelement och snabbkopplingar för luftmatningen. Transporten kan ske antingen manuellt eller med drivenheter. Matningsslangen är försedd med en kulkiksventil för luft till/från. En förbindningsslang mellan plankorna ingår, längden på slangen specificeras för aktuell användning.

Varje planka är försedd med en enkel form av flödesreglering.

Broschyr (PDF) >