Flyttsystem

Flyttsystem - Moduler

Solvings flyttsystem är väldigt smidiga när det gäller att tillfälligt flytta tungt gods av varierande slag, t.ex. stora maskiner.

För god stabilitet krävs minst tre stycken lastmoduler som placeras under lasten så långt som möjligt från varandra, men också så att jämnast möjliga lastfördelning uppnås. Lastmodulerna ansluts till reglerboxen som kopplas till tryckluftnätet. Med tryckregulatorerna ökas lufttrycket successivt tills modulerna gemensamt lyfter lasten och en tunn luftfilm bildas. På denna luftfilm “flyter” lasten så gott som friktionsfritt och kan lätt förflyttas och positioneras.

Broschyr (PDF) >

Moving a machine on Solving air bearings4

Moving a boat on Solving air bearings web3