Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

14.06.2019

25:e servicebesöket till Höganäs

De första truckarna Solving levererade till metallpulvertillverkaren Höganäs för 30 år sedan var slingstyrda luftkuddetruckar. Luftkuddetruckarna blev sedan både ombyggda och ersatta av hjulgående autotruckar och de har under årens lopp fått sällskap av ytterligare autotruckar. För att ge förutsättningar för att minimera driftstörningar och kunna använda vagnarna så effektivt som möjligt gick Höganäs tidigt in för ett serviceavtal med Solving. Det 25:e servicebesöket utfördes helt nyligen.

Höganäs AB tillverkar metallpulver som används för fordonskomponenter, högtemperaturlödning, elmotorer, additiv tillverkning och vattenrening. Metallpulvret lagras i containrar som hanteras i produktionsutrymmen mellan ugnar, mellanlager och utleverans med Solvings truckar.

De första truckarna levererades för 30 år sedan

Automatiska truckar på luftkuddar var det enda möjliga alternativet när de första truckarna installerades 1989 i samarbete med NDC (nuvarande Kollmorgen), eftersom det då inte fanns så låga hjul som klarade att hantera de 10 ton tunga containrarna med metallpulver. Det automatiska systemet som kom att omfatta sex truckar var på den tiden världens största automatiska system på luftkuddar.

Under de följande 30 åren har luftkuddetruckarna uppgraderats från slingstyrd till laserstyrd navigering och på senare tid har de flesta av luftkuddetruckarna ersatts av hjulgående lasernavigerande AGVer. Detta har möjliggjorts eftersom dagens hjulteknik klarar av tyngre laster med låg bygghöjd.

Nära samarbete kring utveckling och förbättring

Samarbetet har fungerat väl och idag har företagen ett nära samarbete speciellt kring utveckling och förbättringsarbete.

Det tydligaste resultatet av vårt samarbete är övergången från luftkuddevagnar till hjulgående vagnar där lyftkapaciteten samtidigt höjdes från 10 ton till 15 ton, säger Fredrik Görtz, automationschef Distaloyverket Höganäs. Vi var först mycket tveksamma till förändringen med tanke på utformning av vagn, lastbärare och golvyta, men efter en tid av diskussion och arbete tillsammans med Solving beställde vi den första hjulgående vagnen som året efter driftsattes med mycket lyckat resultat. 

10903 FredrikG36 3
Fredrik Görtz, automationschef Distaloyverket Höganäs

Ett stort antal metallpulvercontainrar transporteras regelbundet i fabrikshallen, så för Höganäs var det därför viktigt med flexibiliteten som en vagn utan några externa anslutningar ger. De kunde samtidigt också förbättra och effektivisera sin internlogistik samt få bästa möjliga säkerhetsfunktion för sina AGV-system.

Förebyggande service minimerar driftstörningar

Service och underhåll av vagnarna är kritisk för att upprätthålla produktionen, då det varje dygn körs hundratals transporter inom fabriken. En störning kan få allvarliga konsekvenser på våra leveranser, poängterar Fredrik Görtz.

Frågan om underhållsavtal aktualiserades redan i samband med att Höganäs och Solving började diskutera ersättning och modernisering av befintliga vagnar. Höganäs bedömde det då som en stor fördel att anlita samma företag för både utveckling och underhåll. Idag har företaget valt ett upplägg på serviceavtal där Solving sköter mekaniskt underhåll två gånger per år. Vid ett av dessa tillfällen utförs också el- och systemunderhåll.

Det är ofta svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens internt, förklarar Fredrik Görtz orsaken till att deras upplägg ser ut på det här sättet. Ett samarbete ger dessutom långsiktiga fördelar för effektivisering och framtida behov, fortsätter han. Vår egen och Solvings personal lär känna varandra och hanterar kommunikationen direkt på ett mycket bra sätt, vilket minskar risken för missförstånd och minimerar störningar. Det i sin tur gör att vi kan använda vagnarna så effektivt som möjligt.

Samarbetet både vad gäller utveckling/förbättring och service fortgår. För tillfället pågår en uppgradering av AGV-systemets orderhanteringssystem för att få full tillgång till senaste mjukvaran och funktionalitet.

Bilden högst upp: 
Personal från Höganäs och Solving i samarbete vid Solvings 25:e servicebesök på Höganäs. Från vänster René Bagger, Solving service, Kent Svenson, underhållsplanerare Höganäs, Johan Ejlertsson, underhållsmekaniker Höganäs, Anders Mattsmyr, Solving service och Dennis Preutz, processystem Höganäs.

Flera nyheter

Luftkudde­truckar Transformatorer Tunga transformatorer producerade på ...
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel Besök oss på LogiMAT
Läs mera