25.10.2021

Smidig produktion av 60 ton tunga betongelement på Solvings luftkuddetruck

Luftkudde­truckar Verkstadsindustrin

Starka AB tillverkar prefabricerade väggelement i betong till bland annat industrier, kontor, offentliga bostäder och bostäder. Fönster, dörrar, el etc gjuts in i betongelementen vid olika monteringsstationer.

Till sin produktion har företaget beställt en luftkuddetruck från Solving för att hantera betongelement mellan olika monteringsstationer i produktionshallen och färdiga element till utleverans. Elementen placeras på en lastpall av stål under vilken luftkuddetrucken kör för att hämta dem. Totalt kan pallen med olika betongelement väga 60 ton.

Luftkuddetrucken kan köras i alla horisontella riktningar, vilket var ett viktigt kriterium vid val av utrustning, eftersom det finns trånga passager som trucken med betongelement ska passera genom i fabriken.

(Luftkuddetrucken på bilden gäller ett annat projekt.)